Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Administracions públiques

BS Administracions Locals és un paquet de productes i serveis financers dissenyat per oferir a ajuntaments i administracions locals solucions adaptades a les seves necessitats i en condicions molt especials. Des de comptes i pòlisses de crèdit sense comissions, dipòsits per obtenir rendiment dels excedents de tresoreria, fins a serveis de finançament en condicions preferents (préstecs, rènting, servei de pagament a proveïdors), entre d'altres.

A més, posem a la seva disposició el nostre equip de gestors experts, els quals li oferiran sempre solucions immediates i l’assessoraran en tot allò que necessiti.

Si necessita més informació, no dubti a contactar amb nosaltres per correu electrònic a qualsevol de nostres oficines .

Solucions per a:

Productes i serveis: