Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Li pot interessar...

Compromís Empreses

Iniciativa Pyme (Garantia FEI)

Informació d'interès per a pimes i autònoms

Logos


Banc de Sabadell ha subscrit amb el Fons Europeu d'Inversions (FEI), pertanyent al Grup del Banc Europeu d'Inversions (BEI), la Iniciativa Pime, per la qual destina 625 milions d'euros per finançar nous préstecs a les pimes espanyoles per als propers dos anys.

Espanya: País pioner en la Iniciativa

La Iniciativa Pime és un instrument financer conjunt de la Comissió Europea, el Grup BEI i els Estats membres que té per objecte facilitar el finançament de les pimes espanyoles mitjançant la cobertura del risc parcial per a les carteres de préstecs Pime. La Iniciativa Pime també està cofinançada per la UE a través de l'Horitzó 2020.

El finançament a pimes atorgat a l’empara de la Iniciativa PIME (SME Initiative) es beneficia del suport de la Unió Europea en el context de la Iniciativa PIME (SME Initiative), amb fons de la Unió Europea a través dels Fons FEDER i Horitzó 2020 i amb fons del Fons Europeu d’Inversions i del Banc Europeu d’Inversions.


 • Característiques

  Beneficiaris

  Podran accedir les petites i mitjanes empreses (pimes) i autònoms, que estiguin constituïts i desenvolupin la seva activitat a Espanya, i que s'ajustin a la definició de la Recomanació de la CE (2003/361 / CE), és a dir:

  • Fins 249 treballadors
  •  Facturació menor o igual a 50 milions d'euros
  • Balanç menor o igual a 43 milions d'euros

  La Iniciativa exclou determinats sectors d'activitat, com ara producció i comerç de tabac i begudes alcohòliques destil·lades i productes relacionats; producció i el comerç d'armes i municions; utilització d'animals vius amb finalitats experimentals; energia nuclear; jocs d'atzar i casinos entre d'altres.

  Inversions finançables
   

  • inversión de activos tangibles o intangibles
  • circulante relacionado con el ciclo comercial de la empresa
  • adquisición de empresas (entre inversores independientes)

  Todos los proyectos deben materializarse en España, y deberán tener como objeto: la constitución de nuevas empresas; el capital de etapa arranque (es decir, capital semilla e inicial); el capital de expansión; el capital para el fortalecimiento y estabilización de las actividades generales de una empresa; o bien la realización de nuevos proyectos, penetración en nuevos mercados o nuevos desarrollos de las empresas existentes de acuerdo con lo establecido en el reglamento FEDER.

  •  Inversió d'actius tangibles o intangibles
  • Circulant relacionat amb el cicle comercial de l'empresa
  • Adquisició d'empreses (entre inversors independents)


  Tots els projectes s’han de materialitzar a Espanya, i han de tenir com a objecte: la constitució de noves empreses; el capital d'etapa arrencada (és a dir, capital llavor i inicial); el capital d'expansió; el capital per a l'enfortiment i estabilització de les activitats generals d'una empresa; o bé la realització de nous projectes, penetració en nous mercats o nous desenvolupaments de les empreses existents d'acord amb el que estableix el reglament FEDER.

  Entre d'altres conceptes, no són finançables els refinançaments, reestructuracions ni l'IVA.
   

 • Condicions financeres

   Terminis d’amortització

  •  Inversió: mínim 2 anys i màxim 12 anys
  •  Circulante: mínim 2 anys i màximo 3 anys

  Import finançable

  • Fins a 12,5 milions d'euros
  • Modalitats
  • Préstec, leasing i pòlissa de crèdit