Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Informació sobre comissions en caixers

Antecedents

La normativa RDL 11/2015, de 2 d'octubre, regula les comissions de reintegraments en caixers en l'àmbit nacional. En aquesta normativa s'indica que les entitats propietàries de caixers podran cobrar a l'entitat emissora de la targeta una comissió, que en general serà repercutida als clients usuaris dels caixers.

En aquest sentit, per a l'operativa a dèbit, les entitats emissores només podran repercutir al titular, com a màxim, l'import de la comissió que li apliqui el banc al qual pertanyi el caixer.

Per a l'operativa a crèdit, la comissió que s'aplicarà als usuaris de caixers serà, com a màxim, la que tingui establerta cada entitat en l'operativa de reintegrament en els seus propis caixers més la comissió que apliqui el banc del caixer on es faci el reintegrament.

En tots els casos, les pantalles del caixer informaran el client del cost de l'operació. Així, el client podrà optar per fer l'operació, amb el coneixement del seu cost, o cancel·lar-la.

Més informació

Comissions per reintegraments que s'apliquen als clients de Banc Sabadell

Banc Sabadell, per tal d'oferir una àmplia xarxa de caixers als seus clients, ha manté un acord de col·laboració amb unes condicions preferents en les retirades d'efectiu amb diverses entitats de la xarxa EURO 6000: Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, CajaSur, Caixa Ontinyent i Colonya Caixa Pollença.

Per aquest acord, les condicions de reintegraments d'efectiu en caixers per a clients de Banc Sabadell queden de la manera següent:

Comissions per reintegraments nacionals en caixers a dèbit Amb Compte
Sabadell
/ Compte Online Sabadell / Compte Premium Sabadell
Amb Key
Account
Resta de
comptes
< 60€ = > 60€ Qualsevol import
Caixers Banc Sabadell 0€
Caixers entitats acord 0,65€ 0€ 0,65€
Caixers resta entitats Comissió que apliqui l'entitat propietària del caixer

Distribució de caixers de Banc Sabadell

Accedir al cercador d'oficines i caixers