Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Truqui al número
  902 363 333
 • Atenció online - xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

BS Confirming ordenant

Confirming ordenant

BS Confirming ordenant és un servei de gestió de pagaments, el client rep les factures dels seus proveïdors i, tan aviat com les mateixes es conformen, se li transmeten instruccions al banc perquè el seu pagament sigui gestionat.

El banc informa als proveïdors de la previsió de pagament al seu venciment i ofereix als proveïdors esmentats el finançament sense recurs d'aquests pagaments.

 

Avantatges


Per als ordenants de pagaments :

 • Estalvi de costos interns d'administració a l'externalitzar la funció de pagaments.
 • Reforç del posicionament de l'empresa davant els seus proveïdors quan els aquests constaten que el seu client posa a la seva disposició una font de finançament sense recurs.
 • Consultes i operativa a internet des de BS Online Empresa pot enviar els fitxers amb els pagaments perquè es financin els seus proveïdors i en podrà consultar l'estat. Per a l'enviament del fitxer utilitzi l'opció de menú general Totes les opcions > Fitxers > Enviament de fitxers. El fitxer ha de complir el format reconegut per Banco de Sabadell, S.A. En la mateixa pàgina, disposa d'un enllaç per descarregar l'aplicació que genera els fitxers en aquest format.
  Des de l'opció de menú general Totes les opcions > Finançament > Confirming ordenants, pot consultar informació general del contracte, límits, dades de liquidació i comissions. També pot consultar l'estat de les seves ordres de pagament: finançades, pendents, pagades o pagaments emesos per pagar les seves factures als seus proveïdors.

   

Per als proveïdors :

 • Finançament sense recurs opcional
  • de concessió immediata
  • sense classificació prèvia
  • sense impacte en el seu CIRBE ni en el seu endeutament bancari
  • sense consum de línies bancàries
 • Millora de les seves ràtios de solvència, endeutament i termini de cobrament, entre d'altres, al substituir en el seu balanç deute comercial per tresoreria
 • Accés permanent i instantani a BS Online Empresa    en el servei per Internet Confirmiline
 • Opció de sol·licitar l'avançament dels pagaments seleccionats per Internet, telèfon, fax o a través de qualsevol oficina del banc

 

Modalitats


Oferim diferents modalitats per gestionar pagaments a proveïdors:

Oferim diferents modalitats per gestionar pagaments a proveïdors
BS Confirming Amb oferta de finançament sense recurs als proveïdors
Pagament Immediat Pimes  Per a proveïdors que apliquen descomptes de pagament immediat
El client dóna ordre de pagament al banc per l'import net (ja descomptat el pagament immediat); el banc procedeix d'immediat al pagament a favor del proveïdor, mentre que el càrrec en el compte del client no es realitza fins a la data de venciment original (cost financer a càrrec de l'ordenant).
BS Confirming Internacional Per proveïdors estrangers : pagaments d'importació denominats en euros amb destinació a qualsevol país del món
Es tracta d'un mecanisme que integra els pagaments domèstics amb els pagaments d'importació en un mateix contracte i un únic sistema operatiu
BS Confirming amb pròrroga Amb ajornament del càrrec al client a la seva elecció.
D'aquesta manera, independentment que el proveïdor sol·liciti o no l'avançament dels seus pagaments, el banc carrega amb posterioritat a la data de venciment (cost de finançament de l'ajornament a càrrec de l'ordenant dels pagaments)

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès