Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Le puede interesar...

 

Franquiciadors

Franquiciadors

La franquícia és un sistema de comercialització de productes o serveis, basat en la col·laboració estreta i continuada entre empreses legalment i financerament independents: el franquiciador i els seus franquiciats.

Com franquiciador pot concedir al franquiciat el dret a l'explotació del seu propi concepte de negoci, ja provat i amb èxit, de manera independent, durant un període de temps i en una zona determinats, rebent a canvi una contraprestació econòmica.

El franquiciat està facultat a utilitzar el nom comercial o la marca dels productes o serveis del franquiciador, el know-how, els mètodes tècnics i de negoci, els procediments, així com altres drets de propietat intel·lectual, però té l'obligació de gestionar el negoci d'acord amb el concepte desenvolupat per vostè, invertint temps, diners i esforç per poder "clonar" aquest negoci en la seva zona.

Els termes d'aquesta col·laboració empresarial es regulen en un contracte escrit de franquícia.

 • Avantatges i serveis

  Avantatges i serveis

  Avantatges per al franquiciador:

  • Augment del volum de negoci i de la quota de mercat, amb un nivell de inversió relativament sota. Aportació de recursos per part dels franquiciats
  • Expansió més ràpida de la xarxa
  • Obtenció d'economies d'escala derivades del subministrament a una cadena en expansió
  • Menor volum de despeses fixos (immobles, personal, gestió, producció, control d'estocs, etc.) en comparació d'un sistema de sucursals
  • Absència de relació laboral amb els franquiciats ensems que comporta una gran motivació d'aquests per ser ells mateixos els propietaris del negoci

  Inconvenients :

  • Costos de selecció, formació i suport, així com una necessitat de capital per a l'establiment pilot
  • Limitació del creixement propi en les àrees franquiciades
  • El poder jeràrquic sobre el franquiciat és inferior que en el sistema sucursalista sobre els empleats, en ser el franquiciador el propietari del negoci. Existeixen pressions dels franquiciats per fer canvis, la dificultat per prescindir dels no satisfactoris és més gran, etc.
  • El marge de benefici corporatiu per establiment és inferior

 • Passos per a franquiciar un negoci
  Viabilitat del projecte
  • Anàlisi dels pros i els contres de la franquícia i comparació amb altres opcions de creixement
  • Anàlisi d' actituds
   • Qualitat i professionalitat en la direcció
   • Predisposició de considerar els franquiciats com a socis del negoci.
   • Predisposició d'acceptar l'assessorament i l'opinió de professionals especialitzats, etc.
  • Anàlisi de la franquiciabilitat del negoci
   • Existència d'un saber fer propi
   • Facilitat de transmissió al franquiciat
   • Arguments per a la participació en el negoci (rendibilitat, altres avantatges)
  • Estudi de mercat
   • Productes i serveis amb demanda sòlida i en augment
  • Estimació de costos i pressupost necessari
   • Estudis de mercat, planificació i desenvolupament, serveis professionals, màrqueting, selecció, formació, etc.
   • Els ingressos per pagaments (cànons) dels franquiciats han de ser realistes, amb compensacions adequades per a totes dues parts, franquiciador i franquiciat
  • Creació d' establiment pilot i anàlisi de resultats

  La condició indispensable per crear amb èxit una xarxa de franquícies és disposar d'un negoci d'èxit provat, ben dirigit i capitalitzat, i que es pugui "clonar"

  Desenvolupament del projecte
  • Preparació del paquet de franquícia . Ha d'incloure:
   • Dossier de presentació o dossier de franquícia
    • Informació de caràcter general sobre les característiques de la franquícia
    • Destinada als potencials franquiciats que hi estiguin interessats.
   • Normes d'identitat corporativa
    • Regulen la utilització de la marca i la seva aplicació en els diferents suports (retolació, fullets, uniformes del personal, etc.). Important per mantenir una coherència en la imatge de l'empresa
   • Manual de decoració
   • Manual d'operacions o de funcionament intern
    • Informació exhaustiva sobre el funcionament o l'explotació del negoci (producte, fabricació, venda, gestió, comptabilitat, publicitat, etc.). És indispensable que contingui allò que el franquiciat hagi de conèixer per gestionar el negoci. És un element important per a l'èxit
   • Contracte de franquícia amb el marc legal que regula les relacions entre el franquiciador i la seva xarxa de franquiciats. Ha de contemplar bàsicament:
    • drets i obligacions del franquiciador i del franquiciat
    • productes i serveis aportats pel franquiciador
    • contraprestacions econòmiques en forma de cànons i condicions de liquidació
    • durada del contracte i condicions de renovació
    • descripció de l'àmbit territorial
    • sistemes de control del franquiciador cap al franquiciat.
    • condicions sota les quals el franquiciat pot vendre o transferir el negoci
    • condicions d'utilització de la marca, rètols, etc.
    • causes de rescissió del contracte
  • Pla de negoci: determinació de l'estructura financera més adequada per a l'expansió
  • Creació de la infraestructura necessària per poder construir i gestionar la xarxa:
   • Administrativa i de gestió (director de franquícies, staff de suport)
   • Selecció i formació de franquiciats
   • Assistència tècnica i comercial als franquiciats.
   • Recerca i selecció dels llocs d'implantació dels punts de venda
   • Adquisició i subministrament d'estocs inicials i equips per als establiments
   • Inscripció en el Registre de Franquiciadors amb seu a la Direcció General de Comerç Interior del Ministeri d'Economia i Hisenda, prèvia autorització per part de la comunitat autònoma corresponent al seu domicili social, com a condició prèvia de l'exercici de l'activitat franquiciadora

  La correcta selecció dels franquiciats i de la ubicació dels punts de venda resulten vitals per assegurar la rendibilitat i continuïtat de la xarxa.

  Comercialització
  • Obertura primers establiments :
   • Assistència específica als franquiciats per a la posada en marxa.
   • Promoció a nivell local de cadascun dels nous punts de venda
  • Publicitat : promoció continuada de la imatge de marca
  • Recerca i desenvolupament : millora continuada dels productes i/o serveis per satisfer els nivells d'exigència del mercat
 • Suport del banc
  Si està interessat, en  SabadellAtlántico li podem oferir suport en el

  procés de franquiciar el seu negoci:

   Assessorament:

  • Sobre aspectes relatius al procés d'expansió
  • Sobre les diferents modalitats de finançament i sobre la forma de finançament més adequada del projecte, analitzant i adaptant-se en cada cas a les necessitats individuals
  • Sobre professionals especialitzats en franquícies: consultors, assessors legals, etc., SabadellAtlántico té establerts acords de col·laboració amb algunes de les empreses més prestigioses del sector

   
  Finançament:

  • Amb els productes, terminis, tipus d'interès i garanties adaptats a cada projecte en concret
  • De la posada en marxa i execució del projecte fins a materialitzar-se la rendibilitat de la inversió
  • De l'expansió de la xarxa mitjançant el finançament de la inversió a realitzar pel futur franquiciat per a l'obertura del seu negoci, així com els productes i serveis financers que puguin necessitar els seus franquiciats per al desenvolupament de la seva activitat futura
  • Facilitar-li un interlocutor per a la tramitació d'operacions de finançament de nous franquiciats, així com el seguiment de les operacions presentades, d'una forma centralitzada, amb respostes ràpides i amb un coneixement de la marca que permet homogeneïtzar criteris a la hora d'avaluar les operacions

  Suport a la internacionalització

  SabadellAtlántico manté un acord de cooperació amb cinc dels principals bancs europeus especialitzats en franquícies.

  En aquest marc de cooperació, els bancs integrants de l'acord posen a disposició de les empreses franquiciadores una àmplia xarxa d'oficines, juntament amb una gamma de serveis financers específics per al sector de la franquícia i les fonts de finançament que precisin.

  Així mateix, els aporten no només la seva experiència financera en el món de la franquícia, sinó també el coneixement cultural que necessita la adaptació d'un concepte de negoci en un país estranger.
  Franquiciadors, Bancs
  • Espanya:
   Banc Sabadell
  Protecció Comerços i Oficines
  • Holanda:
   Abn Amro Bank
  Franquiciadores Banco de Holanda
  • Regne Unit:
   Natwest Bank
  Franquiciadores Banco de Reino Unido
  • Francia:
   Société Générale
  Franquiciadores Banco de Francia
  • Italia:
   Unicredito Italiano
  Franquiciadores Banco de Italia