Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Forward sobre matèries primeres

Forward sobre matèries primeres

En un forward sobre matèries primeres s'acorda el preu d'una transacció futura d'una quantitat determinada d'una matèria primera definida. Es liquida per diferències, sense lliurament físic de mercaderia.

Li serà útil si la seva empresa ha de comprar o vendre matèries primeres en un futur o regularment durant un període de temps (compra o venda per mitjanes).

1. Compra


Si la seva empresa ha de comprar petroli d'aquí a 9 mesos, s'exposa a una pujada del preu i els seus costos d'aprovisionament es poden veure afectats. Amb un forward sobre petroli pot fixar avui el preu al qual comprarà el petroli d'aquí a 9 mesos, eliminant la incertesa del seu compte de resultats.

Al venciment del període:

 • Rep el preu de mercat del petroli
 • Paga un preu fix estipulat a l'inici del contracte.

Gráfico1

El f orward liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del forward per a la seva empresa consisteix a neutralitzar el pagament variable del seu aprovisionament per convertir-lo en fix.

2. Venda


Si la seva empresa ha de vendre alumini d'aquí a 6 mesos, s'exposa a una baixada del preu i que els seus ingressos per vendes es vegin afectats. Amb un forward pot fixar avui el preu al qual vendrà l'alumini d'aquí a 6 mesos, eliminant la incertesa del seu compte de resultats.

Al venciment del període:

 • Paga el preu de mercat de l'alumini
 • Rep un preu fix estipulat a l'inici del contracte.

Gráfico2

El forward liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del forward per a la seva empresa consisteix a neutralitzar el cobrament variable de les seves vendes per convertir-lo en fix.

3. Compra per mitjanes


Si la seva empresa té previst comprar zinc regularment durant els propers 12 mesos, s'exposa a una pujada del preu i els seus costos d'aprovisionament es poden veure afectats. Amb un forward per mitjanes pot fixar avui el preu mitjà al qual comprarà el zinc al llarg dels 12 mesos, eliminant la incertesa del seu compte de resultats.

Al venciment de cada període mensual, el client:

 • Rep el preu mitjà de mercat del zinc durant el període esmentat.
 • Paga un preu fix estipulat a l'inici del contracte.

El forward liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del forward per al client és neutralitzar el pagament variable del seu aprovisionament per convertir-lo en fix.

4. Venda per mitjanes


Si la seva empresa té previst vendre llautó regularment durant els propers 12 mesos, s'exposa a una baixada del preu i els seus ingressos per vendes poden veure's afectats. Amb un forward per mitjanes pot fixar avui el preu mitjà al qual vendrà el llautó al llarg dels 12 mesos, eliminant la incertesa del seu compte de resultats.

Al venciment de cada període mensual, el client:

 • Paga el preu mitjà de mercat del llautó durant el període esmentat.
 • Rep un preu fix estipulat a l'inici del contracte.

El forward liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del forward per al client consisteix a neutralitzar el cobrament variable de les seves vendes per convertir-lo en fix.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès