Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Forfaiting

Converteixi en efectiu els seus cobraments a llarg termini

Forfaiting

El forfaiting permet fer efectius de manera immediata crèdits i operacions amb pagament diferit, a mitjà i a llarg termini.

Consisteix en la compra sense recurs de:

 • Lletres i pagarés a l'ordre, amb aval bancari o sense
 • Pagarés no a l'ordre, amb aval bancari
 • Compromisos de pagament emparats per garanties bancàries
 • Crèdits documentaris d'exportació

 

Avantatges


 • Millora el balanç de l'empresa i el seu coeficient de solvència, perquè permet al venedor el cobrament efectiu
 • Elimina el risc d'impagament i, en el cas de forfaiting internacional, el de fluctuacions de tipus d'interès i divisa
 • Millora la seva liquiditat , pel fet de consistir en una disposició immediata dels fons, i desbloquejar les seves línies de descompte comercial
 • Simplicitat administrativa : requereix una documentació mínima, elimina els costos d'administració i gestió dels cobraments i no té costos d'intervenció
 • Es finança el 100% de l'operació amb tipus d'interès molt competitius

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès