Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Fons d'inversió

Fons d'inversió

Per què confiar en nosaltres per tenir un fons d'inversió?

 • Pel nostre equip de professionals. Analitzen els mercats i la situació econòmica per trobar les millors oportunitats.
 • Més de 30 anys d'experiència gestionant fons.
 • Tenim el fons per a tu. Gran varietat de fons segons el risc que vulguis assumir i el termini d'inversió.

Descobreix la nostra oferta

Novetat
Sabadell_Fondos_tematicos

Invertir en fons temàtics

Amb inversions diversificades segons la temàtica que triïs: tecnologia mèdica, sostenibilitat mediambiental o digitalització.

Novetat
Sabadell Consolida 94, FI

Invertir en fons d'un perfil més conservador

Descobreix els fons de la nostra gama Consolida.

Vull un fons per…

Invertir

Invertir a partir
de 30 €

 
 • InverSabadell 25, FI
 • InverSabadell 50, FI
 • InverSabadell 70, FI
Ingresos

Invertir d’acord amb
el meu perfil inversor

 
 • Sabadell Prudent, FI
 • Sabadell Equilibrat, FI
 • Sabadell Dinàmic, FI
Invertir

Invertir de
forma ètica

 
 • Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI
 

Abans de contractar un fons, fes-te aquestes preguntes:

1. Vols rendibilitzar els teus estalvis?
 
Si la resposta és sí, els fons d'inversió t'interessen, encara que poden comportar pèrdues. Si simplement vols deixar els teus estalvis en una guardiola perquè estiguin segurs, potser el que busques és un compte estalvi, per exemple.
2. Quant de temps vols mantenir els teus diners en un fons d'inversió?
 
Per augmentar les probabilitats de rendibilitat, cada fons necessita un temps mínim d'inversió, que és el que anomenem "horitzó temporal mínim recomanat". Els nostres fons tenen liquiditat total i immediata; per tant, pots disposar dels diners sempre que vulguis, però has de tenir en compte que retirar els diners prèviament al compliment de l’horitzó temporal augmenta el risc de pèrdua de capital.
3. Quin és el risc que vols assumir?
 
Cada fons té el seu risc, que es medeix en una escala de l'1 a 7, en què 1 són els fons amb menys risc i 7 els de més risc. És important tenir en compte que la categoria 1 no significa que la inversió estigui exempta de risc.
info

Si l'evolució dels mercats en què inverteixes no és l'esperada, el fons pot tenir pèrdues. Per això, has d'analitzar molt bé el risc de cada fons i decidir fins a quin punt assumeixes que la teva inversió pugui valdre menys en el moment del reemborsament que en el moment inicial de la inversió.

invertir pel teu compte

Si vols invertir pel teu compte

Descobreix la nostra oferta de fons. Renda fixa, mixta o variable: tria el teu.
BS Fons Gran Selecció

Si vols delegar la teva inversió

Més de 17.000 clients van confiar en el nostre servei de gestió discrecional de carteres durant el 2018. Els seus més de 30 anys d'experiència i confiar la gestió de la inversió i la presa de decisions són motius per escollir BS Fons Gran Selecció.
Aportar al fons

Tens un fons? Aporta-hi

Fes-ho des del nostre web o app de forma fàcil i còmoda mentre ets al sofà o vas en metro.

Si hi fas aportacions:

Acumularàs a poc a poc més capital a la teva inversió sense grans esforços.
Reduiràs la probabilitat de pèrdues en fer aportacions en diferents moments i no estar tan exposat a una mala situació dels mercats.
Cita gestor
Si ens has escollit i vols traspassar el teu fons des d'una altra entitat a Banc Sabadell, demana cita amb un gestor.

Més avantatges dels nostres fons

Sabadell Asset Management forma part del grup Amundi des de juny del 2020. Amundi és líder europeu en gestió d'actius i és una de les 5 primeres gestores d'Espanya(2)

Saber-ne més.
 
Invertir en fons és obtenir beneficis fiscals

Sempre que siguis una persona física resident a Espanya. Informa't dels avantatges fiscals de tenir un fons d'inversió. Per exemple, el traspàs de fons està exempt de tributació.
Glossari
 
 • Fons d'inversió: Els fons d'inversió són institucions d'inversió col·lectiva, formats per les aportacions d'un grup de persones, denominades partícips. El resultat individual que obté cada partícip és conseqüència del rendiment obtingut pel col·lectiu d'inversors.
   
 • Partícip: És la persona que inverteix en el fons d'inversió.
   
 • Valor liquidatiu: És el preu de cada participació en un moment donat. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions.
   
 • Rendibilitat: Un fons d'inversió pot tenir una rendibilitat positiva o negativa, segons l'evolució que hagin tingut els actius de la cartera del fons. Es determina tenint en compte el valor liquidatiu inicial (és a dir, els diners invertits a l'inici) i el valor liquidatiu final (els diners resultants just abans del reemborsament, sigui amb resultat negatiu o positiu).
   
 • Reemborsament: És extreure els diners invertits quan el fons ha sobrepassat el seu horitzó temporal o quan l'inversor ho vol. Si durant el temps d'inversió el fons ha sofert pèrdues, l'inversor no recuperarà els diners que hi havia invertit a l'inici. Si, al contrari, el fons ha obtingut guanys, l'inversor recuperarà els diners invertits més els beneficis.
   
 • Traspàs: És el reemborsament d'un fons d'inversió i la immediata subscripció a un altre, conservant l'antiguitat de la primera inversió a efectes fiscals.
   
 • Horitzó temporal: És el temps mínim recomanat que has de tenir els teus diners invertits en un fons per augmentar les probabilitats de rendibilitat.