Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció en línia - Xat
  • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
  • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
  • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Fons d'inversió

Vol compartir aquest vídeo?

Una altra manera de treure
partit als seus estalvis.

Li oferim una àmplia i variada oferta de fons d'inversió per triar el fons o combinació de fons que millor s'adapta al perfil i les necessitats del client.


Promoció
Nivell de risc del fons
1 2 3 4 5 6 7

Sabadell Garantía Extra 17, FI

Fons d’inversió amb el qual obtindrà al venciment de la garantia el 31/10/2025:

100%
del capital invertit
+
Revaloració variable:
+90%
de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50® Select Dividend 301

Excepte en la data de venciment de la garantia, el valor de la seva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 31 d’octubre de 2025 suposarà que el valor de la inversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament.2

Sabadell Garantía Extra 17, Fl està registrat en la CNMV amb el número 1313. Consulti el document amb les dades fonamentals per a l’inversor (DFI), on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat garantida.3 El prospecte, el DFI i els informes periòdics es troben a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV. Els fons garantits són productes MiFID COMPLEXOS.

Contracti Sabadell Garantía Extra 17, FI fins al 7 de maig de 2018 o fins que s’exhaureixi l’oferta (100 milions d’euros).

Més informació

Fons Perfilats

Obtingui rendibilitat mantenint constant el seu perfil de risc

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són Fons de Fons que es gestionen activament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d'aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d'inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la selecció d'actius a les perspectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir els riscos.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa entre
el 0% i el 25% del patrimoni.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa entre
el 25% i el 75% del patrimoni.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa per
sobre del 75% del patrimoni.

Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado, FI i Sabadell Dinámico, FI estan registrats en la CNMV amb els números 4.375, 4.854 i 4.855 respectivament. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d’inversió de cada fons en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI). Per a cadascun dels fons, el fullet, el DFI i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre CNMV núm. 58. Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.