Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció en línia - Xat
  • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
  • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
  • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Fons d'inversió

Vol compartir aquest vídeo?

Una altra manera de treure
partit als seus estalvis.

Li oferim una àmplia i variada oferta de fons d'inversió per triar el fons o combinació de fons que millor s'adapta al perfil i les necessitats del client.

Fons Perfilats

Obtingui rendibilitat mantenint constant el seu perfil de risc

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són Fons de Fons que es gestionen activament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d'aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d'inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la selecció d'actius a les perspectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir els riscos.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constantment prudent
el perfil de risc del fons.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constantment equilibrat
el perfil de risc del fons.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constantment dinàmic
el perfil de risc del fons.

Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado, FI i Sabadell Dinámico, FI estan registrats en la CNMV amb els números 4.375, 4.854 i 4.855 respectivament. Pot consultar-ne el fullet. Per a cadascun dels fons, el fullet, el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre CNMV núm. 58. Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.