Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 963 085 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Comparador de fons
  • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Fons d'Inversió

La diversificació constitueix un aspecte fonamental en l’assessorament i la gestió de carteres. Una diversificació adequada li permet reduir la volatilitat de la seva cartera i assolir resultats més consistents.
Posem a la seva disposició una àmplia i variada oferta de fons d’inversió, perquè vostè triï aquell fons o combinació de fons que millor s’adapta al seu perfil i necessitats.

Fons Perfilats

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són fons de fons amb un ampli marge per adaptar la seva selecció d’actius a les perspectives dels mercats. També permeten fer una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar rendibilitat i reduir riscos.


Sabadell Prudente Sabadell Prudente, FI

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rentabilitat mantenint constant el perfil
de risc del Fons Equilibrat.


Sabadell Prudente Sabadell Equilibrado, FI

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rentabilitat mantenint constant el perfil
de risc del Fons Equilibrat.


Sabadell Prudente
 
Sabadell Dinámico, FI

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rentabilitat mantenint constant el perfil
de risc del Fons Dinàmic.


Vull que m'ho expliquin tot en persona.

Demani una cita amb un dels nostres gestors i trobi el fons que millor s'adapti a les seves necessitats.

 

 

Consulti el prospecte del Fons, on s'explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat. Excepte en la data de venciment de la garantia, el valor de la seva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 2 de novembre de 2020 suposarà que el valor de la inversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s'aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si s'escau, la comissió de reemborsament. El prospecte fullet, el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i els informes periòdics són a disposició del públic en les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV.

Els Fons garantits són productes MiFID NO COMPLEXOS.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal – Registre CNMV nº 58.

Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A. – Registre CNMV nº 32.