Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Descobreixi Click&Sell

Doni un impuls a les seves vendes amb les nostres solucions de pagament e-commerce.

Saber-ne més

Finançament corporatiu, d'adquisicions i Middle Market

El grup Banc Sabadell és líder i referència en l'estructuració de finançament de grans projectes ( Project Finance ). Li oferim solucions basant-nos en la predictibilitat dels ingressos i en la capacitat de generació de fons dels propis projectes.

Per a això, posem a disposició de la seva empresa una cartera de productes, així com un equip multidisciplinari amb experiència en l'organització, l'assessorament i l'originació d'operacions. El nostre camp d'acció està dividit en tres unitats: Real Estate , infraestructures i energies .


1. Real Estate


Financem els seus projectes immobiliaris en els que sigui possible estructurar un finançament segons la predictibilitat dels cash flows generats pels propis actius. Bàsicament, ens centrem en projectes de centres comercials, oficines i plataformes logístiques.

Addicionalment, som líders en el finançament de projectes hotelers , tant a Espanya com a l'estranger. Per a això treballem dia a dia, a la recerca d'aportar sempre les estructures financeres i les solucions legals més adaptades a cada destí turístic, projecte i legislació.


2. Infraestructures


Li oferim un servei d'assessorament i organització en el finançament de les grans infraestructures licitades per l'Administració Pública dins dels diferents esquemes de col·laboració públic-privada, com ara carreteres, autopistes, hospitals o edificis públics en diferents modalitats jurídiques: concessió, drets de superfície o pagaments ajornats, entre d'altres.


3. Energies


Financem els seus projectes de generació elèctrica, bàsicament energies renovables com la minihidràulica, eòlica, biomassa, solar tèrmica, fotovoltaica o projectes de biocarburants .

  • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

    Correo electronico Contacti'ns

    Enviar un

    correu electrònic