Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Finançament

Línia BS-BEI Vehicles

Banc Europeu d

Dins de l’àmplia oferta de finançament de la qual disposa Banc Sabadell per a les empreses, volem destacar la línia que té vigent amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), que permet el finançament de projectes d’inversió que tinguin com a objectiu l’adquisició i la renovació de vehicles comercials i industrials, amb l’aportació per part d’aquest organisme del 50 % dels fons.

Mitjançant aquesta línia és possible finançar fins al 100 % de l’import de vehicles nous o usats amb una antiguitat màxima d’un any.

Són elegibles:

 • Vehicles de passatgers per a ús comercial (categoria M1)
 • Vehicles comercials lleugers (categoria N1)
 • Tractors agrícoles
 • Camions o vehicles per al transport de mercaderies > a 3.500 kg
 • Autobusos i autocars

A més a més, es poden finançar, a tall d’exemple, excavadores, semiremolcs, carretons elevadors, escombradores, grues…

Els autònoms, les pimes (fins a 249 empleats) i les MIDCAP o empreses de capitalització mitjana (de 250 a 3.000 empleats) són els destinataris d’aquesta línia i es podran beneficiar d’un avantatge financer del 0,25 %, bonificat pel BEI.

La formalització d’operacions és possible mitjançant les modalitats de préstec, lísing i rènting (aquest últim producte constitueix una novetat en aquest tipus de línies).

Durant el temps de vigència de la línia BS-BEI Vehicles, molts clients ja s’han beneficiat del finançament mitjançant aquesta línia i l’objectiu de Banc Sabadell és que molts altres també se’n beneficiïn.

Sol·liciti’n informació en qualsevol oficina de Banc Sabadell.

No ho dubti, Banc Sabadell és la millor opció per al finançament dels seus projectes.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic