Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Finançament

Facturatge sense recurs: el producte de finançament per al tancament de l’exercici

Facturatge

Quan s’acosta el tancament de l’exercici de les empreses, el facturatge sense recurs adquireix una especial rellevància pels avantatges que té com a instrument per sanejar el balanç d’aquestes companyies.

En termes generals, el facturatge té cada vegada més difusió i s’ha convertit en una solució per gestionar els crèdits que tenen les empreses en la seva cartera de clients. Això fa que les empreses tinguin el facturatge cada vegada més present com un instrument habitual en la seva gestió financera diària.

En particular, la utilització del facturatge sense recurs s’incrementa al tancament dels exercicis comptables, ja que permet a les empreses donar de baixa la partida de clients per convertir-la en efectiu.

Aquest fet té una gran transcendència, ja que implica de manera directa la millora de les ràtios financeres, la capacitat d’endeutament i, en general, millora la posició financera de l’empresa perquè té més capacitat d’endeutament. A més a més, s’ha de tenir sempre present que en aquest tipus d’operacions el risc a CIRBE es declara a càrrec de l’empresa deutora.

Així mateix, cal recordar que, a part dels avantatges relacionats amb el balanç, el facturatge sense recurs ofereix tres serveis en un sol producte basats en la cessió de crèdits comercials:

 • Finançament
 • Cobertura d’insolvència dels deutors
 • Gestió de cobrament de les factures

Aquest tipus d’operacions es poden fer per factoritzar la cartera de clients tant nacionals com internacionals, i aquest punt és important, ja que les vendes a l’exterior cada vegada tenen més pes en el negoci de les empreses.

A més de les operacions habituals de facturatge sense recurs, a Banc Sabadell es comercialitza el facturatge amb cobertura, que té la consideració de sense recurs i, per tant, ofereix a les empreses els mateixos avantatges indicats abans pel que fa a millora del balanç.

Tot això fa que les empreses tinguin cada vegada més present aquest producte a l’hora de fer la planificació financera de final d’any, i així ho demostra l’elevat volum d’operacions que es concentra en aquesta època.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic