Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Finançament

Confirming. Una alternativa al finançament tradicional i un instrument òptim per gestionar els pagaments

Confirming

Cada vegada més empreses estan externalitzant la funció de pagaments a proveïdors i en cedeixen la gestió a una entitat financera. Aquesta última gestiona les ordres de pagament i alhora ofereix la possibilitat al proveïdor d’anticipar el cobrament de les seves factures. Es tracta d’un servei financer especialitzat que en el grup Banc Sabadell es realitza a través de BS Confirming.

Dues raons fonamentals expliquen el procés d’externalització: d’una banda, l’estalvi de costos que comporta la mateixa cessió de la funció de pagaments, i de l’altra, el requeriment creixent dels proveïdors que, com que necessiten finançament, reclamen als seus clients poder cobrar mitjançant aquesta fórmula.

L’externalització també inclou els pagaments internacionals, tenint molt present que és útil per als proveïdors amb una relació estable, de confiança comercial mútua, sense dubtes pel que fa a la qualitat dels productes i del servei. L’ordenant de pagaments ha de tenir molt present que el finançament que es concedeix és sense recurs, i, per tant, l’entitat financera no podrà reclamar al proveïdor en cas de disputa comercial.

Sens dubte, per a l’exportador estranger rebre la notificació de BS Confirming és una gran notícia, ja que obté una font de finançament opcional, disponible fàcilment, elimina el risc comercial i el risc d’insolvència, i s’estalvia els costos de l’assegurança de crèdit d’exportació.

Totes aquestes facilitats de finançament repercuteixen positivament en l’ordenant de pagaments, que així aconsegueix un posicionament millor davant la seva cadena de proveïdors.

A més de la modalitat estàndard de BS Confirming, a Banc Sabadell comercialitzem una modalitat nova denominada BS Confirming Plus, que afegeix el finançament a l’ordenant mitjançant la pròrroga sistemàtica dels càrrecs al venciment. Per tant, amb aquest nou servei, el banc assumeix la gestió de pagament als proveïdors d’una empresa (ordenant) i els ofereix la bestreta d’aquests pagaments.

Per als clients (ordenants), BS Confirming Plus suposa una alternativa al finançament tradicional i un instrument òptim per gestionar els seus pagaments, ja que als avantatges coneguts del confirming, ara se sumen dos avantatges diferenciadors: optimització de la tresoreria i compliment de la Llei de morositat.

Pel que fa al compliment de la Llei de morositat, BS Confirming Plus suposa un instrument innovador que permet a les empreses estar al corrent pel que fa al compliment dels terminis de pagament als seus proveïdors.

Cal recordar que la Llei de morositat (Llei 15/2010) marca uns terminis de pagament en les operacions comercials. Aquests terminis s’han adaptat de manera progressiva fins a l’1 de gener de 2013, moment en què van quedar fixats de manera definitiva. De manera resumida, aquests terminis són de 60 dies per a empreses privades i de 30 dies per a l’Administració.

En el context actual, aquest servei ha adquirit un gran protagonisme i en el transcurs de l’any s’ha atorgat finançament per valor de més de 3.800 milions d’euros a través de les diferents modalitats que es comercialitzen.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic