Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 900 500 170
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Finançament d'Estudis

Un préstec a mig termini amb condicions exclusives.

 
Treballem en PRO vostè .Beneficiï’s de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals col·legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 

 SabadellProfesional 

Crèdit per a estudis i cursos

Estudiï sense preocupacions econòmiques

Pot finançar la totalitat o una part dels cursos escolars, estudis universitaris, cursos d’idiomes, fer un curs d’especialització o assistir a un seminari, sense preocupacions econòmiques i disposant dels diners que necessiti.

A més a més, l’ajudem a finançar despeses relacionades (matrícula, material, estada, trasllat). I amb la possibilitat de començar a tornar els diners en acabar la formació.Crèdit Màster

Perquè acabar els estudis no és el final

 

Si ha fet una carrera i ara vol completar la seva formació, nosaltres l’ajudem en el seu futur professional finançant-li un màster o un postgrau.

Si el cost que s’han de finançar pels seus estudis és inferior a 45.000 euros, nosaltres l’ajudem a pagar altres despeses, com ara el material d’estudi necessari o la seva estada a l’estranger.


Condicions:


Tipus d’interès: 5,00%
TAE: 5,23%1
Comissió d’obertura: 0,50%
Comissió d’estudi: 0,00 %
Compensació de reemborsament anticipat 0,00 %Característiques principals:

 • Import: el cost total dels estudis. Quan el cost de la matrícula sigui nferior a 15.000 euros, es podran finançar altres despeses relacionades amb els estudis, com ara material, lloguer de l’habitatge...
 • Termini de devolució: fins a 10 anys (incloent el període de carència).
 • Amortització: 12 quotes l’any. Pot escollir pagar només interessos mentre faci els estudis (carència),amb un termini màxim de 5 anys.
 • Disposicions: si el pagament dels seus estudis l’ha de fer en començar el curs escolar, pot sol•licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol•licitat. D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.
   

1. La TAE pot variar en funció del termini de devolució.

TAE del 5,23% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 10 anys sense carència, a un tipus d’interès del 5,00% nominal anual, amb 119 quotes mensuals de 106,07 euros i 1 última quota de 105,53 euros. Import total degut: 12.777,86 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.

TAE del 8,33% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 3 mesos sense carència, a un tipus d’interès del 5,00% nominal anual, amb 2 quotes mensuals de 3.361,15 euros i 1 última quota de 3.361,16 euros. Import total degut: 10.133,46 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.