Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 900 500 170
  • Atenció en línia - Xat
  • @Sabadell_Help


Finançament d'Estudis

Un préstec a mig termini amb condicions exclusives.

 
Treballem en PRO vostè .Beneficiï’s de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals col·legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 

 SabadellProfesional 

Crèdit per a estudis i cursos

Estudiï sense preocupacions econòmiques

Pot finançar la totalitat o una part dels cursos escolars, estudis universitaris, cursos d’idiomes, fer un curs d’especialització o assistir a un seminari, sense preocupacions econòmiques i disposant dels diners que necessiti.

A més a més, l’ajudem a finançar despeses relacionades (matrícula, material, estada, trasllat). I amb la possibilitat de començar a tornar els diners en acabar la formació.Crèdit Màster

Perquè acabar els estudis no és el final

 

Si ha fet una carrera i ara vol completar la seva formació, nosaltres l’ajudem en el seu futur professional finançant-li un màster o un postgrau.

Si el cost que s’han de finançar pels seus estudis és inferior a 45.000 euros, nosaltres l’ajudem a pagar altres despeses, com ara el material d’estudi necessari o la seva estada a l’estranger.


Condicions:


Tipus d’interès: 5,00%
TAE: 5,23%1
Comissió d’obertura: 0,50%
Comissió d’estudi: 0,00 %
Compensació de reemborsament anticipat 0,00 %Característiques principals:

  • Import: el cost total dels estudis, incloses altres despeses relacionades amb els estudis, com ara el material, el lloguer d’un habitatge...
  • Termini de devolució: fins a 10 anys (inclòs el període de carència).
  • Amortització: 12 quotes a l’any. Pot triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència), amb un termini màxim de 5 anys.
  • Disposicions: si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat (fins a 3 disposicions anuals). D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.

1. La TAE pot variar en funció del termini de devolució.

TAE del 5,23% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 10 anys sense carència, a un tipus d’interès del 5,00% nominal anual, amb 119 quotes mensuals de 106,07 euros i 1 última quota de 105,53 euros. Import total degut: 12.777,86 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.

TAE del 8,33% per a un import sol·licitat de 10.000 euros a retornar en 3 mesos sense carència, a un tipus d’interès del 5,00% nominal anual, amb 2 quotes mensuals de 3.361,15 euros i 1 última quota de 3.361,16 euros. Import total degut: 10.133,46 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% i la comissió d’estudi del 0%.