Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Fitxers i aplicacions

Fitxers i aplicacions

Ficheros y aplicaciones

Banc Sabadell a través dels diferents serveis de banca electrònica (BS Online Empresa ,EditranSWIFT i XRT) li permet generar i enviar o rebre fàcilment ordres de cobraments i pagaments mitjançant la utilització de fitxers amb formats normalitzats.

A més, posem a la seva disposició potents aplicacions que li facilitaran la seva generació.

Guia fitxers

Fitxers normalitzats

BS Online Empresa utilitza un conjunt de fitxers normalitzats que pot generar fàcilment mitjançant la nostra aplicació o, si ho prefereix, a través dels seus propis programes.

Posem a la seva disposició les especificacions dels fitxers utilitzats per Banc Sabadell. Els quaderns identificats mitjançant codis numèrics són normes definides per la AEB (Associació Espanyola de Banca), la resta de fitxers corresponen a normes pròpies.

Normes de fitxers emesos per clients - gestió de cobraments

Normes de fitxers emesos per clients - gestió de pagaments

Normes de fitxers rebuts per clients

Opcions per treballar amb fitxers

Fitxers i aplicacions

Programa “BS Online Gestió de Fitxers”, per  instal•lar al seu PC, et permet generar i enviar fitxers de remeses i, a més a més, rebre fitxers SEPA i AEB. També  formats següents de Banc Sabadell (Confirming - format CIP Global, Transferències Internacionals - format LTIN, Xecs - format propi BS, LCR i RIBA) i  la negociació i compensació de xecs i pagarés mitjançant lectora de codis.