Fes un salt al Compte Expansió Premium
El compte que marca la diferència

Sense comissions
Ni per les teves transferèncie1
ni per l’administració i el manteniment del compte.2
Amb targetes OR de dèbit i crèdit gratuïtes
Sense comissió d’emissió ni manteniment.
Ens adaptem a tu
Perquè flexibilitzem els requisits perquè tu també siguis premium.

¡Gràcies!

La teva sol·licitud s'ha enviat correctament.

T'esperem en qualsevol de les nostres oficines per finalitzar el procés.

Et va més bé una altra oficina?
Troba-la en el nostre mapa d'oficines.

1. En territori nacional, en els països de l’EEE (no immediates) i per la negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en una entitat financera espanyola.

2. Rendibilitat 0% TAE. Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/11/2019 fins al 30/06/2020 amb la domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual. Les nòmines o els ingressos regulars mensuals han de ser d’un import mínim de 700 euros. A més, cal tenir una assegurança contractada amb Banc Sabadell o tenir un contracte d’AutoRenting o un pla de pensions, un fons d’inversió o un compte de valors amb accions de qualsevol companyia, per un import superior a 10.000 euros. Altres alternatives per beneficiar-te dels avantatges del Compte Expansió Premium són: mantenir un patrimoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons, o bé ser titular de 10.000 accions de Banco de Sabadell, S.A.

Informem que les dades personals facilitades a través d'aquest formulari són necessàries per tramitar i gestionar la teva sol·licitud i per a la realització i gestió de les operacions que se'n derivin, per la qual cosa Banco de Sabadell, S.A. queda autoritzat per al tractament i registre d'aquestes dades en els respectius fitxers i per trametre comunicacions per telèfon, correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació equivalent amb les mateixes finalitats. En els termes de la normativa aplicable, podràs revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament i la cessió de les dades personals, així com, en cas de persona física, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant un escrit a la unitat “Drets LOPD” del responsable d'aquestes dades, que és el banc mateix, a través del seu domicili social (av. Óscar Esplá, 37, 03007, Alacant) o a través de qualsevol de les oficines que té obertes al públic.