Contractar

Els futurs són preguntes, i les Solucions Compte Expansió, respostes.

Els futurs són preguntes, i les
Solucions Compte Expansió,
respostes.

comissions
d’administració i de manteniment1
Targetes gratis
Targeta de dèbit i crèdit.
comissions
en les teves transferències en euros2
Gratis un Compte Expansió 3
addicional sense requisits de domiciliació d’ingressos.

Compte Expansió

En només uns minuts podràs sol·licitar el teu nou compte.

Si us plau, revisa els camps destacats en vermell.

1. Rendibilitat 0% TAE
2. En territori nacional com en els països de l’EEE. I sobre ingressos de xecs en euros domiciliats en una entitat financera espanyola.
3.Els titulars d’un Compte Expansió podran disposar d’un Compte Expansió addicional, sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. Addicionalment, sense comissió d’administració i de manteniment en tots els Comptes Relació que vulguis (rendibilitat Compte Relació: 0% TAE).
Oferta vàlida per a nous comptes des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 per la domiciliació d'una nova nòmina, pensió o ingrés mensual regular per un import mínim de 700 euros al Compte Expansió. S'exclouen els ingressos procedents de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.
Informem que les dades personals facilitades a través d’aquest formulari són necessàries per tramitar i gestionar la teva sol·licitud i per a la realització i gestió de les operacions que se’n derivin, pel que Banco de Sabadell, S.A. queda autoritzat per al seu tractament i registre en els respectius fitxers i per remetre't comunicacions per telèfon, correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació equivalent amb les mateixes finalitats. En els termes de la normativa aplicable podràs revocar en qualsevol moment l’autorització concedida per al tractament i la cessió de les dades personals, així com en cas de persona física, exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint-te per escrit a la unitat ‘Drets LOPD’ del seu responsable, que és el banc, a través del seu domicili social (av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant) o a través de qualsevol de les seves oficines obertes al públic.