Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Factoring

Tant per a vendes nacionals com per a exportacions

El factoring consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures, de manera que el banc en gestiona el cobrament. Hi ha diverses modalitats de facturatge, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs.

A més a més, les solucions que aporta el factoring per al finançament, la gestió de cobrament i la cobertura del risc d’insolvència són aplicables tant per a vendes nacionals com per a exportacions (més informació sobre facturatge d’exportació).

 • Solucions i avantatges
  Què necessita?
  • Reduir els costos administratius de gestió de cobrament de les factures.
  • Obtenir finançament a partir de les factures.
  • Cobertura d’insolvència dels deutors.
  Com el podem ajudar?
  • El factoring li ofereix gestió de cobrament i finançament, i millora les ràtios de balanç.
  • Notificació de la cessió de crèdit al deutor.
  • Operativa àgil amb nostre BS Online Empresa
  A més a més, en la modalitat sense recurs:
  • Disposa de cobertura d’insolvència dels deutors.
  • Indemnització en cas d’impagament entre el 90-100% de l’import de la factura.
  • Permet mantenir sanejada la cartera de clients.
  • Elimina els costos en processos contenciosos.
  • No cal que canviï d’asseguradora. Si ja disposa d’una pòlissa d’assegurança de crèdit, es pot instrumentar un facturatge sense recurs a partir de la subrogació de drets de cobrament d’aquesta.
 • Modalitats
  En pot contractar tres modalitats:


  factoring sense recurs:
  • Finançament àgil, previ estudi dels deutors.
  • Amb cobertura d’insolvència dels deutors, per eliminar el risc d’impagament.
  • Indemnització en cas d’impagament entre el 90-100% de l’import de la factura.
  • Permet mantenir sanejada la cartera de clients.
  • Simplificació i estalvi de costos administratius en la gestió de la facturació.
  • Millora de les ràtios de balanç.

  factoring amb recurs:
  • Finançament del circulant d’una manera àgil.
  • Gestió de cobrament de les factures.
  • Estalvi de costos administratius derivats de la gestió de la facturació.
  • No hi ha cobertura d’insolvència dels deutors.
  factoring amb cobertura:
  • factoring sense recurs a partir de la subrogació de drets de cobrament de la seva pòlissa d’assegurança de crèdit.
  • Finançament a partir de la factura.
  • Millora de les ràtios de balanç.

 • Documents i utilitats
  Li facilitem informació i utilitats que li poden interessar:


  Fitxa comercial del producte  

  Impacte en els estats financers de la seva empresa: Vegi com el facturatge afecta el balanç i el compte de resultats , i millora les seves ràtios financeres.