Acompanyar-te

El compte que t’acompanya en tots els canvis de la teva vida.

Compte Expansió

 • 1/6

  Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

 • Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

 • comissions
  d’administració i de manteniment1.

 • devolució
  dels teus rebuts domiciliats.2.

 • Targetes gratis
  Targeta de dèbit i crèdit.

 • Sense domiciliar-hi la nòmina
  si tens entre 18 i 29 anys.

M’interessa

coneix la resta d'advantatges del Compte Expansió: