Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Extracte Integrat

Visió global dels seus productes d'estalvi i inversió

Es tracta d'una informació molt útil per a clients de Banca Personal que posseeixen un patrimoni compost per diversos productes i que desitgen un resum de tots els seus productes d'estalvi i inversió en un únic document.

La informació es presenta dividida per titularitats en dos grups: Estalvi/Inversió i Finançament. A més a més, es detalla el número de compte/contracte, nom del producte, data de venciment, divisa, saldo en divisa i saldo en euros.

L'Extracte Integrat és totalment gratuït. Es rep mensualment i amb les posicions actualitzades a l'últim dia del mes anterior. 

L'Extracte Integrat li informa de:

 • totes els seus posicions d'estalvi i Inversió, com les imposicions a termini, els Dipòsits, assegurances, fons d'inversió i plans de pensió que vostè tingui contractats amb nosaltres. 
 • situació dels seus crèdits i préstecs com hipoteca, préstecs al consum, entre d'altres. 
 • totes les compres amb les seves targetes de crèdit realitzades el mes anterior. 

Alguns dels avantatges de l'Extracte Integrat:

 • Fa visible el tracte diferenciat als clients dels segments de Banca Personal
   
 • Facilita la gestió dels comptes i la disposició dels estalvis.
   
 • Permet la planificació de la presa de decisions sobre les finances personals del client en un futur, sobre la base d'un coneixement integral de la seva situació financera i bancària.
   

 

Cliente Personal, extracto de Banca Personal