Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Expansió

Tot per a la llar i la família

Ara vostè pot reformar la llar, comprar mobles, fer un viatge o fer front a unes despeses imprevistes per molt poc al mes i amb tota comoditat.

Amb el Préstec Expansió vostè elegeix la forma de pagar que més li convé o, si ho prefereix, no pagui res durant els 3 primers mesos.

 

 • Característiques

  Condicions:

  Condicions
     
  Fins a 96 mesos
  Tipus d'interès: 8,5%1
  TAE: Des de 11,01% fins a 16,48%2
  Comissió d'obertura: 2,00%3
  Comissió d'estudi: 0,00%
  Compensació de reemborsament anticipat  0,50 %4  (1) Tipus d'interès aplicable a clients que domiciliïn la nòmina i contractin el segur Protecció Total de Préstecs. Oferta vàlida el 30/09/2016. Condicions vàlides per a sol·licituds realitzades a través de canals a distància.

  (2) *TAE 11,01 % per un import sol·licitat de 12,000 €, a retornar en 8 anys, a un tipus d'interès fix del 8,50 % nominal anual , i una quota mensual de 172,71 €. L'última quota es de import inferior: 172,17 euros. Import total degut 17.393,46 €. El càlcul de la *TAE inclou una comissió d'obertura del 2 % (mínim 60 € i la contractació del segur Protecció Total Préstecs per a una persona de 37 anys amb una prima de 573,84 €. Quota calculada sense tenir en compte el termini de manca opcional de 3 mesos. Consulti amb la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança . Amortització en 12 quotes a l'any.

  (3) Comissió mínima d'obertura: 60 €.

  (4) Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any la compensació aplicada és del 1%

  Informació addicional sobre les assegurances vinculades al teu préstec:

  Protecció Total Préstec és una assegurança de vida de *BanSabadell Vida, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, intervingut per *BanSabadell Mediació, Operador de *Bancaseguros Vinculat del Grup Banc Sabadell, S. a., amb NIF A03424223 i domicili social en avinguda Diagonal, 407 *bis, 08008 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre de la *DGSFP amb clau nº *OV-0004, tenint concertat un segur de responsabilitat civil i disposant de capacitat financera conformement a l'article 21 de la Llei 26/2006 de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades.*BanSabadell Vida, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08371908 i domicili social en carrer *Sena, 12, P.I.A.I. Ca Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

 • Requisits

  Per tramitar el seu  BS  Préstec Expansió només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, targeta de residència o passaport
  • 2 últimes nòmines (treballadors per compte d'altri)
  • Declaració IRPF (últim exercici)
  • Tipus de préstec condicionat a client amb nòmina domiciliada i contractant el segur Protecció Total Préstecs.