Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Estratègies amb opcions

Estratègies amb opcions

La combinació d'opcions ens permet dissenyar una estratègia a mida de les seves necessitats.

Li mostrem alguns exemples que li seran útils si la seva empresa té un finançament (préstec, hipoteca, lísing, facilitat de crèdit, etc.):

 • Swap KO
 • Swap Rang
 • Collar KIKO

1. Swap KO


Si la seva empresa té un finançament, mitjançant un swap KO pot eliminar les fluctuacions dels tipus d'interès, sempre que es compleixin unes determinades condicions (que el tipus d'interès estigui per sota d'un nivell preestablert conegut com a barrera KO).

Al venciment de cada període, el client:

 • Paga el tipus variable estipulat (EURÍBOR 3 mesos, per exemple)
 • Rep un tipus d'acord amb l'estratègia:
  • si tipus variable < barrera: tipu fix
  • si barrera < tipus variable: tipus variable

Gráfico

El swap KO liquida per diferències. La incorporació de condicions permet millorar el tipus fix respecte al d'un swap convencional.

2. Swap rang


Si la seva empresa té un finançament, mitjançant un swap rang pot reduir les fluctuacions dels tipus d'interès a dos nivells fixos (tipus fix bonificat i tipus fix penalitzat) en funció que el tipus variable se situï dins d'un rang.

Al venciment de cada període:

 • Paga el tipus variable estipulat (EURÍBOR 3 mesos, per exemple)
 • Rep un tipus d'acord amb l'estratègia:
  • si tipus variable < barrera inferior: tipus penalitzat
  • si barrera inferior < tipus variable < barrera superior: tipus bonificat
  • si barrera superior < tipus variable: tipus penalitzat

Gráfico2

El swap rang liquida per diferències. La incorporació d'un rang permet establir un nivell de tipus fix bonificat respecte al d'un swap convencional

3. Collar KIKO


Si la seva empresa té un finançament, mitjançant un collar KIKO pot eliminar les fluctuacions dels tipus d'interès (tipus fix) per sota d'un determinat nivell (barrera KO), i a més a més, aprofitar-ne els moviments favorables fins a un altre nivell (barrera KI).

Al venciment de cada període:

 • Paga el tipus variable estipulat (EURÍBOR 3 mesos, per exemple)
 • Rep un tipus d'acord amb l'estratègia:
  • si tipus variable < barrera KI: tipus fix
  • si barrera KI < tipus variable < tipus fix: tipus variable
  • si tipus fix < tipus variable < barrera KO: tipus fix
  • si barrera KO < tipus variable: tipus variable

Gráfico3

El collar KIKO liquida per diferències. La introducció d'una barrera KI permet al client aprofitar reduccions del tipus d'interès fins al nivell esmentat. La introducció d'una barrera KO permet millorar el nivell del tipus fix.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès