Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Estipulacions generals aplicables als contractes de facturatge

Històric de les Estipulacions Generals dels Contractes de Factoring.

Es presenten totes les versions existents de les diferents estipulacions generals del contracte de facturatge (CF). En els contractes de cadascuna de les modalitats de facturatge hi ha identificada degudament la versió de CF que els és aplicable, ordenats per data de publicació.

Aquests documents recullen les estipulacions generals aplicables a les modalitats de facturatge següents:

Modalitat de finançament “Compte de crèdit amb recurs”.

Modalitat de finançament “Compte de crèdit sense recurs”.

Modalitat de finançament “Descompte amb recurs”.

Modalitat de finançament “Descompte sense recurs”.

Modalitat de finançament “Sense finançament”.