Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Avançament DUN

Una de les formes més ràpides de finançament

Una de les formes més ràpides de finançament en el sector agrari per a agricultors, ramaders i titulars d’explotacions agràries. Podrà disposar anticipadament de les ajudes DUN, que li proporcionaran liquiditat en les seves explotacions.

Sense interessos i sense comissió per amortització o cancel·lació anticipada


Préstec Avançament DUN

  • Pòlissa de préstec a tipus fix
  • Fins al 90 % de l’import de l’ajuda DUN
  • Triï el termini: 12 o 18 mesos
  • Sense comissió per cancel·lació anticipada
  • Tipus variable: EURIBOR 12 mesos + diferencial
  • Comissió única d’obertura. Interessos trimestrals i amortització al venciment

Préstec Avançament DUN a interès 0 %
  • Pòlissa de préstec
  • Fins al 90 % de l’import de l’ajuda DUN
  • Triï el termini: 3, 6 o 9 mesos
  • Comissió d’obertura del 2 % per al termini de 3 mesos, del 2,5 % per al termini de 6 mesos i del 3 % per al termini de 9 mesos.