Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Li pot interessar...

• Guia Renda Vitalícia
 

Dipòsits a termini fix de Banc Sabadell

Una manera d'estalviar sense preocupacions recuperant el capital a venciment

Indicador de risc aplicable als dipòsitos a termini fix

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, on 1/6 indica menor risc i 6/6 major risc.

Banco de Sabadell, S.A. està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

iconoEl reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

icono El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal estan subjectes a un termini de preavis minim rellevant.

Depósito plazo fijo

Amb el teu dipòsit a termini fix des de només 600 €, obtén una remuneració fixa

Compta amb la tranquil·litat de saber que la remuneració del teu dipòsit no patirà canvis durant el període de vigència del contracte. Tu decideixes quins terminis s'ajusten millor a les teves necessitats.

Recupera el 100 % dels teus diners a la data de venciment

Per a la teva comoditat, el dipòsit es renovarà automàticament pel mateix import i pel mateix termini i al tipus d’interès vigent en el moment de la renovació. En el cas de no voler renovar, comunica-ho a la teva oficina abans de la data de renovació. Si ho necessites, també pots cancel·lar el teu dipòsit a termini fix de manera parcial o total abans del venciment. En aquest cas, s'aplicarà una penalització sobre els interessos meritats.1

Les claus del teu dipòsit a termini fix

icono

Seguretat

Estalvia amb la tranquil·litat de conèixer les condicions per endavant.

icono

Flexibilitat

Tu tries: pots seleccionar el termini que s'ajusti millor a les teves necessitats.

icono

Liquiditat

Pots cancel·lar el teu dipòsit a termini fix de manera parcial o total abans del venciment.1.

icono

Estabilitat

Decideix si vols recuperar el 100 % del capital al venciment o renovar automàticament el dipòsit.

El teu dipòsit a termini fix en només tres passos i 100 % online

icono

Accedeix a la teva àrea o fes-te client

Contracta el teu dipòsit a termini fix a la teva àrea de client. Si encara no ets de Banc Sabadell, fes-te client amb el Compte Online Sabadell.

icono

2. Parla amb el teu gestor

Si tens dubtes, un gestor especialitzat t'informarà sobre quin dipòsit a termini fix s'adapta millor al teu perfil i a les teves necessitats.

icono

3. Estabilitza els teus estalvis

Amb el teu dipòsit a termini fix, ja pots començar a estalviar còmodament.

FAQs depósitos a plazo fijo online (en adelante Depósito Online)

Què és el Dipòsit a termini fix Online?
 
El Dipòsit a termini fix Online és un producte d’estalvi mitjançant el qual el client diposita una quantitat de diners a una entitat bancària durant un període de temps concret i a la seva finalització obté la quantitat lliurada més els interessos pactats.
Si contracto un Dipòsit Online, està cobert pel Fons de Garantia de Dipòsit?
 
Sí, Banc Sabadell està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (FGD), amb el límit de 100.000 € per dipositant i Entitat.
Qui pot obrir un Dipòsit Online?
 
Qualsevol persona física resident o no resident a Espanya major d’edat.
Quina informació em donarà el Banc per obrir un Dipòsit Online?
 
En el procés d’alta online se’t facilita la informació prèvia amb les condicions relatives al contracte, així com el mateix contracte del Dipòsit a termini fix.

Només has de signar el contracte quan hagis rebut les explicacions adequades i necessàries per estar segur que coneixes aquest producte i has pogut resoldre qualsevol dubte sobre ell.

Per poder contractar un Dipòsit Online cal disposar d’un contracte de Compte de Dipòsits. Si en el moment de l’obertura del Dipòsit Online no disposes del contracte de Compte de Dipòsits, també se’t facilita la informació precontractual i el contracte d’aquest, el qual hauràs d’acceptar per a la seva contractació.
Què és el Compte de Dipòsits?
 
El Dipòsit Online es constitueix mitjançant el compte marc de dipòsits a termini fix denominat Compte de Dipòsits. La finalitat d’aquest Compte de Dipòsits és exclusivament agrupar els diferents dipòsits a termini fix, sense que es tracti d’un compte de pagament. El saldo total del Compte de Dipòsits és informatiu i vindrà constituït per la suma dels dipòsits vigents.
El Dipòsit Online té renovació automàtica a venciment?
 
SSí, es renova automàticament pel mateix import i termini i al tipus d’interès vigent en el moment de la renovació. No obstant això, hi ha la possibilitat de sol·licitar, en qualsevol moment abans del venciment, la no renovació automàtica, cas en què se t’abonarà, arribat el venciment, l’import del Dipòsit al compte a la vista denominat “compte capital” indicat al contracte del Compte de Dipòsits juntament amb els interessos meritats.

Es pot sol·licitar la no renovació automàtica a qualsevol de les oficines de Banc Sabadell, així com mitjançant el servei de Banca a Distància del Banc i al 900 700 010.
Quan es liquiden els interessos?
 
La liquidació d’interessos es realitza a venciment del Dipòsit i se li abonaran al seu compte a la vista denominat “compte abonament interessos” indicat al contracte del Compte de Dipòsits.
Puc cancel·lar el meu Dipòsit Online abans del venciment?
 
El Dipòsit té una data de venciment determinada, per tant, en principi, no és per disposar dels diners fins al seu venciment, però en el contracte es preveu la possibilitat de cancel·lar-lo anticipadament, totalment o parcialment.

Per això serà necessari que ens ho comuniquis amb un preavís mínim de 35 dies. Això implica que, durant el període que va des de la sol·licitud de cancel·lació anticipada fins a l’abonament de l’import al compte a la vista, els titulars no podran disposar de l’import del Dipòsit. Has de tenir en compte que, en cas de cancel·lació anticipada, s’aplicarà una penalització de l'1 % nominal anual sobre l'import cancel·lat per al període comprès entre la data de cancel·lació anticipada i el venciment pactat. Aquesta penalització serà, com a màxim, l’import dels interessos bruts meritats des de l’inici de l’operació i fins a la data de cancel·lació anticipada.

La comunicació del preavís mínim de 35 dies es pot fer a qualsevol de les oficines de Banc Sabadell, així com a través del servei de Banca a Distància del Banc i al telèfon gratuït 900 700 010.
Com puc contractar un Dipòsit Online?
 
Accedeix a la teva banca online, dirigeix-te a l’apartat d’Estalvi/Inversió > Dipòsits > Dipòsits a Termini Fix, on podràs consultar l’oferta disponible. Fes clic al producte que vols contractar i completa la informació que et sol·licita el procés.
Com puc signar el contracte online?
 
La signatura del contracte és l’últim pas en el procés d’alta. Després de la confirmació de lectura i l’acceptació del contracte, rebràs una notificació amb la clau que hauràs d’introduir allà on se t’indiqui.

Recorda que tindràs disponible el teu contracte signat a l’apartat “Documentació Digital” de la teva banca a distància.
Puc desistir del contracte de Dipòsit Online un cop signat?
 
Sí, tens dret a desistir i a cancel·lar el contracte del Dipòsit gratuïtament durant els 14 dies naturals següents a l’entrada en vigor sense necessitat d’indicar motius i sense penalització. Ho has de comunicar dins del termini indicat, mitjançant el servei de Banca a Distància del Banc, domicili social o centres corporatius o oficines o mitjançant el telèfon gratuït 900 700 010. En aquest cas, es procedirà a cancel·lar el contracte amb abonament de l’import dipositat al compte a la vista denominat “compte capital” indicat al contracte del Compte de Dipòsits.
De quina informació addicional disposo sobre la contractació d’un Dipòsit?
 
El Banc posa a més a la teva disposició, a les oficines i a l’apartat d’“Informació a clients/Informació sobre comissions i interessos” del web del Banc, la documentació següent:
  • Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats i oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques.
Si ho necessites, disposes d’un telèfon de consulta gratuït, el 900 700 010, al qual et pots adreçar per resoldre qualsevol dubte o consulta.
Puc donar d’alta cotitulars?
 
No és possible modificar la titularitat del Dipòsit contractat.
Els interessos estan subjectes a retenció fiscal?
 
Els interessos generats per aquest Dipòsit s’integren a la base imposable de tots els titulars del Compte de Dipòsits, independentment que el Dipòsit hagi estat formalitzat per tots o per qualsevol d’ells amb facultats indistintes.

Sobre els interessos abonats, el Banc realitzarà la retenció a la qual estigui obligat per les normes tributàries vigents, sense perjudici del compliment per part dels Titulars de les seves obligacions fiscals en la seva declaració d’impostos.
 

1. Possibilitat de cancel·lació anticipada parcial o total, amb penalització de l'1 % nominal anual sobre l'import disposat per al període comprès entre la data de cancel·lació anticipada i el venciment pactat. Aquesta penalització serà, com a màxim, l’import dels interessos bruts meritats des de l’inici de l’operació i fins a la data de cancel·lació anticipada.


 

  • Sol·licitar ara...
    • Per BS Online 

    • Visitant  nostres oficines