Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Estalviar

Estalviar i acumular un capital a partir d'un estalvi periòdic es pot fer amb un objectiu concret, com ara comprar un habitatge, fer unes vacances o preparar la jubilació, o bé sense un objectiu definit més enllà de tenir tranquil·litat amb vista al futur.

En aquesta secció l'ajudem a buscar la millor opció, el millor vehicle per canalitzar el seu estalvi, tant en un cas com en un altre.

 


Vol acumular un capital a través d'un estalvi periòdic

BS Pla Estalvi

El seu estalvi tindrà la rendibilitat garantida i en podrà disposar en qualsevol moment, sense cap cost ni penalització.

Més informació


Vol acumular un capital a través d'un estalvi periòdic per obtenir rendes mensuals en el futur

BS Pla Estalvi Sistemàtic, PIAS

A més de flexibilitat total en el seu estalvi i rendibilitat garantida, gaudirà també d'un tracte fiscal favorable a llarg termini si cobra el seu capital en forma de renda vitalícia.

Més informació


Vol estalviar amb l'objectiu de comprar el seu primer habitatge

BS Compte Habitatge

Un estalvi que, a més a més, li permet anticipar en el temps els avantatges fiscals establerts per l'adquisició o construcció de l'habitatge habitual, mentre acumula un capital amb disponibilitat total i amb rendibilitat garantida.

Més informació


Vol estalviar amb l'objectiu de complementar la seva jubilació

Tenim una àmplia oferta de productes orientats a estalviar per al moment de la jubilació que li presentem a continuació.

Més informació