Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Descompte comercial

Cobrament d’efectes i crèdits comercials

Anticipi l'import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats de les operacions pròpies de la seva activitat comercial i dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb terceres persones.

D'aquesta manera estalviarà en:

 • Administració i costos , ja que no es confeccionen físicament els rebuts.
 • Temps en desplaçaments , ja que pot enviar les dades des de la seva empresa, sense necessitat d'anar personalment al banc.

 

1. Avançaments de crèdits (Norma 58)


L'avançament de crèdits comercials permet realitzar el finançament a curt termini, obtenint un crèdit immediat, així com la gestió de cobrament de les vendes de la seva empresa mitjançant la seva comunicació al banc per mitjans informàtics, ja sigui en suport magnètic o amb el nostre servei per Internet BS Online

L'estructura del fitxer que s'envia està regulada per la  Norma 58 de l'AEB (Associació Espanyola de Banca).  ("Normes de fitxers emesos per clients - gestió de cobraments") ,

A més a més, si l'empresa ho vol pot rebre la informació sobre els possibles impagaments en suport magnètic, o per mitjà de BS Online
 

 

2. Descompte comercial (Norma 32)


El descompte comercial en suport magnètic permet eliminar el paper físic en els efectes comercials que són cedits al banc per al seu descompte, ja que la facturació s'efectua per mitjans informàtics, ja sigui en suport magnètic o a través del nostre servei per internet BS Online, estalviant temps de signatura de rebuts.

 • L'estructura del fitxer que s'envia està regulada per la  Norma 32 de l'AEB (Associació Espanyola de Banca). ("Normes de fitxers emesos per clients - gestió de cobraments") ,

 • (A més a més, si l'empresa ho vol pot rebre la informació sobre els possibles impagaments en suport magnètic, o per mitjà de BS Online.

3. Consultes i operativa a Internet


Des de BS Online Empresa, en l'opció del menú general Totes les opcions > Cartera d'efectes, disposa d'informació sobre les operacions i consultes que pot fer:
Pot consultar la situació de les remeses enviades, amb la data d'abonament i la liquidació.
També pot consultar el detall de les liquidacions en el compte a la vista associat.
Consulti els impagats, la seva liquidació per pantalla o, si vol, pot rebre la informació en fitxer.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...