Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Compte Expansió

El compte nòmina que tracta amb rigor i serietat els seus diners

bullet 0 comissions
d’administració i manteniment.
 
bullet Gratis
la targeta de crèdit i dèbit.
 
bullet Devolució del 3%
dels rebuts domiciliats*,
fins a un màxim de 20 euros al mes.

 
bullet Banca a distància
totalment gratuïta.
 
Contratar
 
Trigarà poca estona.
*Llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.

Oferta vàlida per a nòmines, pensions o ingressos regulars mensuals per un import mínim de 700 euros (excepte titulars de 18 a 25 anys). Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.