Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 900 500 170
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Compte Expansió Negocis PRO / Compte Expansió Negocis Plus PRO

Una completa oferta a la seva mida

 
Treballem en PRO de vostè .Beneficiï's de les solucions financeres d'un banc que treballa en PRO dels professionals col•legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 
 

_________________________________________________________________________


Promoció

Li abonem el 10% de la seva quota d'associat/col·legiat, fins a un màxim de 50 euros per compte.**Abonem el 10% de la quota professional, amb un màxim de 50 euros per compte, per a quotes domiciliades en un compte de la gamma Expansió, per a nous clients de captació. La bonificació es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes el de l'obertura del compte). El pagament es fa en el compte el mes següent als 12 primers mesos.

Només per a determinats col·lectius. Consulteu si el vostre col·lectiu està adherit a aquesta promoció, en qualsevol oficina de Banc Sabadell o trucant al telèfon 900 500 170.

Promoció vàlida fins el 31/12/2020.

__________________________________________________________________________

El Compte Expansió Negocis Plus PRO i el Compte Expansió Negocis PRO són uns comptes pensats per tal que els autònoms, els comerços i les petites empreses es facin grans.

Avantatges

Gaudeixi de tots els avantatges que li ofereix el
Compte Expansió Negocis Plus PRO.

Sol·licitar cita

Condicions especials en TPV

Triï la solució de pagament que s'adapti més bé al seu negoci:

Opció 1:

 • 0,30 % de comissió per operació.
 • 0 € de comissió per manteniment.(1)

Opció 2:
Tarifa plana. Cada mes pagarà la mateixa quota, sempre que no excedeixi la facturació anual establerta.(2)

 

Servei Kelvin Retail gratuït

I amb el seu TPV Banc Sabadell, comptarà amb un servei periòdic d'informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector, per ajudar-lo en la presa de decisions.

Descobreix Kelvin Retail

Avantatges en la contractació d'assegurances(3)

Descompte permanent del 10% sobre la prima de Protecció Empreses.

0 comissions  
 • D'administració i de manteniment del compte.
 • Per les transferències nacionals i a països de l'EEE que faci en euros via BS Online.
 • Per la negociació i la compensació de xecs i pagarés en euros domiciliats en entitats financeres a Espanya.
 • Rendibilitat 0% TAE.
Targetes gratuïtes  
Una targeta de dèbit i una altra de crèdit gratuïtes
per titular o autoritzat del compte, sense comissió d'emissió ni manteniment.(4)
Assessoria en e-commerce  
Comptarà amb el suport d'experts en e-commerce que sempre l'oferiran la solució més adequada al seu negoci.
Finançament preferent  
Tindrà preferència per trobar el finançament que el seu negoci necessita i condicions especials en pòlisses de crèdit. I, a més a més, accés a les línies ICO per a empreses i autònoms.
BS Online i app Banc Sabadell gratuït  
Per tal que pugui portar a terme còmodament qualsevol operació o consulta, quan i on calgui.
Servei d'assistència jurídica telefònica i portal web gratuïts  
Li proporcionem assistència jurídica telefònica sobre qualsevol tema relacionat amb la seva activitat professional, les 24 hores del dia, i un portal web en què trobarà ofertes per al seu negoci o d'ús personal amb accés des de BS Online(6).
Menor cost per la gestió de cobrament de rebuts (SEPA-CORE)  
Per la presentació del rebut, només 0,60 € + IVA.
Retirades en efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers(5)  
Per a disposicions a dèbit d'un import igual o superior a 60 €. En els caixers de Banc Sabadell, les disposicions a dèbit són gratis per a qualsevol import.
Oferta financera preferent per als seus empleats  
També li oferim uns avantatges preferents i exclusius per als seus empleats. Consulti el seu gestor.

 

 

Vull que m'ho expliquin tot en persona.
 

 
Rebrà orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució a les seves necessitats.

 

 

Les excel·lents condicions esmentades més amunt del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l'únic requisit d'ingressar un mínim de 3.000 euros mensuals (se n'exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleix aquest requisit, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Relació.

1. Comissió per operació: a totes les targetes nacionals, així com a les de particulars europees, s'hi aplica un mínim de 0,07 euros de comissió per operació. Les targetes de fora d'Europa, JCB, CUP i d'empreses europees queden excloses de les tarifes anteriors, i la comissió és de l'1,80% + 0,39 euros, amb un mínim de comissió per operació de 0,46 euros. Comissió per manteniment: exempta, tant en el primer TPV com en els addicionals són gratuïtes. Es cobrarà una quota mensual de 9 euros/mes en el cas de TPV inoperants (menys de 20 operacions/mes o facturació inferior a 4.000 euros/mes).
2. L'excés per facturació es cobrarà a l'1,10%. La Tarifa Plana preveu 1 TPV gratuït per comerç; si se sol·liciten TPV addicionals es cobrarà per TPV una quota de manteniment 3 euros/mes per TPV. La Tarifa Plana no es pot oferir per al TPV virtual.
3. Protecció Empreses és Zurich Pimes, una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili a carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. E0189. Assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb el que estableix la normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d'agència d'assegurances en el web http://www.bancsabadell.com/bsmediacio.
4. Vàlid per a una targeta de dèbit i una de crèdit per titular en cas de persona física i per autoritzat en cas que el titular sigui una persona jurídica.
5. 20 euros + IVA. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. és l'entitat encarregada del servei d'orientació jurídica telefònica i PEOPLE VALUE, S.L. és l'entitat encarregada del servei de descomptes i beneficis. Els serveis esmentats es prestaran d'acord amb les condicions que aquestes entitats tinguin establertes en cada moment, sense cap intervenció ni cap responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A. El banc és aliè a qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes al fet que es mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats indicades. El servei d'orientació jurídica telefònica no comprendrà les qüestions o les possibles incidències de l'activitat del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades.
6. En caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.

Oferta vàlida des de 24/03/2019 fins a 31/12/2019