Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
¿Le ayudamos?
  • Llame al número:
    93 591 63 48
  • Visite una de nuestras oficinas.

Compte BS Administracions Públiques

Indicador aplicable al Compte BS Administracions Públiques.

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

 

El Compte BS Administracions Públiques és un compte exclusiu sense comissions perquè l’administració (local, autonòmica, estatal, societats i empreses vinculades…) pugui canalitzar l’operativa financera més habitual.
Compte Administracions Públiques

Un compte amb uns interessants avantatges

Sense comissions:
  • D’administració ni de manteniment.
Amb serveis gratuïts:
  • Pagament de nòmines.
  • Negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en entitats financeres espanyoles.
  • Targeta de crèdit d’empresa, sense comissió d’emissió ni de manteniment.
  • Transferències nacionals i a països de l’EEE en EUR, SEK i RON via BS Online.
  • Banca a distància a través de l’app Banc Sabadell o BS Online a bancsabadell.com.

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.