Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Creure

Compartir Twitter
Banc Sabadell presenta: Creure. Una conversa sobre la il·lusió i els negocis. Creure. Creure en el negocis és donar-los crèdit. Sol·licitar una cita

A Banc Sabadell pensem que, avui més que mai, si un negoci busca creixement, hauria de trobar un banc que hi cregués.

I això és precisament el que fem: creure-hi.
I creure en els negocis és donar-los crèdit.

Per això, ens comprometem a donar una resposta a la seva sol·licitud de crèdit en 7 dies laborables des de la recepció de tota la documentació necessària per fer-ho*.
Ni un sol dia més.

Només ha de parlar amb un gestor personal, tant si ja és client de Banc Sabadell com si no, per tal que l'indiqui quin és el producte de finançament més ajustat a les seves necessitats i quina és la documentació que ha de presentar per donar d'alta la petició de finançament.

7 Dies
Reuneixi's amb el seu gestor.
 
Una vegada tinguem tota la documentació necessària tramitarem la seva sol·licitud de petició de crèdit.
 
En tot moment pot controlar i consultar l'estat de la seva sol·licitud a través de BS Online.
 
Donem resposta a la seva sol·licitud.
Donem resposta a la seva sol·licitud de crèdit en 7 dies.
Podrà consultar l'estat de la seva sol·licitud en tot moment a través de BS Online. Sol·licitar una cita