Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
¿Le ayudamos?
 • Madrid: 915374843
  Barcelona: 937289240
 • Visite nuestras oficinas especializadas

  en Madrid:
  Global Trade Finance
  Gran Vía, 6
  28013 Madrid

  en Barcelona:
  Export Finance
  Polígono Can Sant Joan
  Sena, 12
  08174 Sant Cugat del Vallès

Solicite la visita de nuestro asesor

Le llamamos y concertamos una visita

Crèdit Comprador

Crèdit Comprador

El Crèdit Comprador és una modalitat de finançament d'exportacions a mitjà i llarg termini que compta amb suport oficial en condicions financeres favorables.

 • Característiques

  Mitjançant aquesta modalitat de finançament l'exportador espanyol cobra al comptat l'import finançat mentre que el comprador estranger obté un crèdit en condicions competitives.

  Operacions finançables:

  • Venda de béns d'equip, maquinària, línies de producció completes, plantes industrials, vaixells, avions, projectes i tecnologia d'origen espanyol
  • Béns o serveis estrangers i despeses locals (al país importador) encara que amb certes limitacions.
  • Exportacions de béns de consum o un altre tipus de béns o operacions d'exportació que per les seves característiques no puguin acollir-se als beneficis del Crédito Oficial (, 2 pàgines, 97Kb), posant a la seva disposició productes com el Crèdit Subministrador i altres esquemes de finançament a mida de cada projecte.

  Altres consideracions:

  • El prestatari serà un banc corresponsal nostre, a través d'una Línea de Crédito Comprador (, 2 pàgines, 49Kb) prèviament establerta o, en determinats casos, el propi comprador pot actuar com a prestatari directament.
  • En algun d'aquests casos caldrà comptar amb una garantia bancària a la nostra satisfacció.
  • Mitjançant un Crédito Comprador (, 2 pàgines, 107Kb) es pot finançar habitualment fins al 85% del valor del contracte comercial. El 15% restant l'ha de pagar directament el comprador.
  • El període d'amortització es determina segons el país destinatari i de l'import del crèdit i estarà entre els 2 i els 10 anys.
  • Els venciments són semestrals a partir del 'punt d'arrencada', aquest pot ser la data d'embarcament, de la factura comercial o la data d'acceptació d'una línia de producció o una planta industrial (en projectes 'claus en mà').
  • El tipus d'interès del crèdit és, habitualment, fix per a tota la vida d'aquest i està regulat pel consens de la OCDE, tipus CIRRS (, 1 pàgina, 49Kb), la moneda i el termini de finançament. També es pot atorgar crèdits a tipus d'interès variable (revisat semestralment amb referència a l'Euríbor/Libor).
  • En ocasions, caldrà subscriure una pòlissa d'assegurança de crèdit amb CESCE o una altra asseguradora, que cobreixi els riscos del crèdit. La prima d'aquesta assegurança és normalment suportada pel prestatari i pot estar inclosa en l'import finançat mitjançant el Crèdit Comprador, prèvia conformitat de l'asseguradora.

  Buscador oficinas Venga a vernos

  Telefono contacto LLámenos

  LLame al número gratuito
  900 343 432
  Lunes a viernes(8-17h)

  Correo electronico Escríbanos

  Enviar un

  correu electrònic
 • Països amb línies de crèdit

  Amb la finalitat de finançar les exportacions espanyoles de maquinària, béns d'equip, plantes industrials completes, tecnologia i resta de productes o serveis assimilats, i per tal de facilitar la tramitació d'aquestes operacions, SabadellAtlántico posa a la seva disposició les línies de crèdit comprador següents:

  Seguim negociant amb bancs corresponsals en altres països i el convidem a contactar amb els nostres especialistes si un país del seu interès no apareix en la relació anterior.