Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Demostraciones

Vea los videos demostrativos de Confirmiline Proveedores:

Confirming proveïdors

El millor finançament per al proveïdor

Confirming Proveedor

Amb BS Confirming proveïdors notifiquem als proveïdors les ordres de pagament conformades pels seus clients, oferint opcionalment la possibilitat d'anticipar els pagaments, sense recurs, sense classificació prèvia, i amb tots els avantatges que això suposa.

Pot consultar si té ofertes disponibles i avançar-les  des d'aquí:
 

No sóc client de Banc Sabadell


Sóc client de Banc Sabadell


 • Avantatges i serveis
  • Finançament sense recurs opcional
   • de concessió immediata
   • sense classificació prèvia
   • sense impacte en el seu CIRBE ni en el seu endeutament bancari
   • sense consum de línies bancàries
  • Millora de les seves ràtios de solvència, endeutament i termini de cobrament, entre altres, al substituir en el seu balanç deute comercial per tresoreria
  • Opció de sol·licitar l'avançament dels pagaments seleccionats a través de Confirmiline, servei de confirmació de BS Online Empreses, telèfon, fax, a través de qualsevol oficina del banc
  • Accés permanent i instantani a informació detallada dels pagaments conformats pels seus clients

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Modalitats

  Hi ha 3 modalitats de confirming:

  BS Confirming:

  • Modalitat estàndard en què el proveïdor rep una notificació del banc amb el detall de les ordres de pagament conformades pels seus clients i amb oferta de finançament sense recursd’aquestes.
  • Si el proveïdor sol•licita l’avançament, el banc liquida el pagament abans del venciment, de manera que s’elimina el risc comercial i el risc país (per a proveïdors estrangers).
  • Si el proveïdor no sol•licita l’avançament, el banc efectua el pagament en la data de venciment indicada per l’ordenant.
  BS Confirming Pagament Immediat:

  • Servei de gestió de pagaments al comptat.
  • El proveïdor cobra al comptat i l’ordenant ajorna el pagament.
  • Els costos de l’avançament al proveïdor són suportats per l’ordenant dels pagaments, que en contrapartida es pot beneficiar del descompte de pagament immediat acordat amb els proveïdors.

  BS Confirming Plus:

  • Ajornament a l’ordenant del càrrec dels pagaments fets, amb la possibilitat per a aquest de prorrogar sistemàticament el venciment de totes les factures o de seleccionar aquelles factures que vol prorrogar i triar-ne el termini de pròrroga de cadascuna.
  • Els proveïdors cobren en el termini acordat, o abans del venciment si sol•liciten l’avançament al banc, i l’ordenant dels pagaments no ha de suportar en la seva tresoreria aquest pagament en la data de venciment, sinó en una data posterior.
  • El cost financer de l’ajornament és a càrrec de l’ordenant dels pagaments.
  • Permet a les empreses adequar els seus terminis de pagament a la legislació vigent (llei Morositat).
  • Augmenta la competitivitat de l’empresa en reduir els terminis de pagament als proveïdors.
  • El proveïdor no té cap percepció que s’ajorna la data de càrrec a l’ordenant dels pagaments.
 • Documentació


  Altres productes que poden ser del seu interès