Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compte de pagament bàsic

Cal que el titular no tingui cap altre compte en cap altra entitat

Cuenta de pago básica

Només podran ser titulars d’aquest compte les persones físiques residents legalment a la Unió Europea, així com persones sol·licitants d’asil o l’expulsió de les quals no sigui possible per raons jurídiques o de fet, i se’ls obliga a destinar i utilitzar el compte i els serveis vinculats exclusivament per a la seva activitat particular, i en cap cas per a usos comercials, empresarials, d’ofici ni professió.

Per contractar un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir cap altre producte o servei.


Serveis del compte


A través d’un compte de pagament bàsic contractat amb el banc, els titulars únicament podran efectuar els següents serveis i operacions de pagament:

 • Ingrés i retirada d’efectiu en el compte.
 • Transferències UE, incloent-hi les ordres permanents.
 • La domiciliació de rebuts o càrrecs domiciliats (recurrents o no).
 • L’emissió i manteniment d’una targeta de dèbit. I l’execució d’operacions de pagament mitjançant la targeta.
 • Banca electrònica: per gestionar el seu compte i fer pagaments en línia.

Remuneració i tarifes de serveis


Rendibilitat del compte: 0% TIN.
Comissió d’administració i de manteniment del compte: 36 euros/any (9 euros/trimestre).
La liquidació del compte es fa amb una periodicitat trimestral.
Exemples representatius del Compte de Pagament Bàsic: TAE: -1,195%, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 3.000 euros; TAE: -3,552%, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 1.000 euros.

Per contractar aquest compte, el titular ha de formalitzar el contracte d’obertura corresponent en una oficina de Banc Sabadell i declarar que no disposa d’un compte de pagament en una altra entitat a Espanya.Altres productes que poden ser del seu interès