Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 963 085 000
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compte de pagament bàsic

Cal que el titular no tingui cap altre compte en cap altra entitat

Cuenta de pago básica

Només poden ser titulars d’aquest compte les persones físiques residents legalment a la Unió Europea, així com les persones sol·licitants d’asil o l’expulsió de les quals no sigui possible per raons jurídiques o de fet, i és obligatori que destinin i facin servir el compte i els serveis vinculats exclusivament per a la seva activitat particular, en cap cas per a usos comercials, empresarials, d’ofici ni de professió.

Per contractar un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir cap altre producte o servei.

Serveis del compte

Amb un compte de pagament bàsic contractat amb el banc, els titulars podran accedir a qualsevol dels productes i serveis que detallem a continuació:

  • Retirada d’efectiu a dèbit mitjançant targeta en els caixers automàtics i oficines de Banc Sabadell, així com realització de compres sense necessitat de portar diners en efectiu.
  • Transferències nacionals i a països de la UE, incloses les ordres permanents.
  • Domiciliació de rebuts o càrrecs domiciliats (recurrents o no).
  • Emissió i manteniment d’una targeta de dèbit. I execució d’operacions de pagament mitjançant la targeta.
  • Banca electrònica: per gestionar el compte i fer pagaments en línia.

Remuneració i tarifes de serveis

Procediment per obrir un compte de pagament bàsic

Procediment de reclamacions i resolució de conflictes

Situació especial de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera

Acreditació de la situació especial de vulnerabilitatAltres productes que poden ser del seu interès