Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
¿Le ayudamos?
 • Consulte nuestro
  asistente virtual
 • Llame al número:
  93 591 63 48
 • Atención Online - Chat
 • Visite una de nuestras oficinas.

Compte BS Administracions Locals

Compte BS Administracions Locals

Compte a la vista, sense comissions, on es canalitza l'operativa habitual, per mitjà de la qual s'accedeix al conjunt de serveis que posem a la seva disposició:

 • Límit de crèdit: a través d'un únic compte, l'empresa pot finançar les seves necessitats de tresoreria
 • Serveis: pagament de nòmines, emissió de xecs i remeses de xecs, pagament de les assegurances socials, centralització del pagament a proveïdors, targetes de crèdit Visa Corporate, etc.
 • Banca per Internet: serveis de banca per Internet que li permetran la realització de tota mena d'operacions i consultes en temps real, sense necessitat de desplaçaments.