Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció en línia - Xat
  • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compte Expansió: el compte nòmina sense comissions

Un compte sense comissions per domiciliar la nòmina, la pensió o els ingressos periòdics

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.


El Compte Expansió de Banc Sabadell  és un compte nòmina sense comissions, sense despeses i sense contracte de permanència.

Aquesta és la nostra manera de començar amb vostè una relació duradora i de gestionar els seus diners amb la màxima exigència i eficàcia.
Vol compartir aquest vídeo?

0 comissions
d’administració i de manteniment.
Targetes gratis
La targeta de dèbit i la de crèdit.
Retornem l’1%
dels rebuts domiciliats,1 fins a un màxim de 240 euros l’any.
Instant Money
Tregui efectiu d’un caixer nomésamb el mòbil.
Gestor personal
Màxima disponibilitat del seu gestor.
Identificació
per empremta digital.
1 Llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet. Màxima devolució: 20 euros al mes.


Vull conèixer-ne els detalls en persona

Només cal demanar cita amb un dels nostres gestors i guanyará en tranquilitat.

 

Només ha de domiciliar la nòmina, la pensió o un ingrés periòdic (superior a 700 euros) per començar a gaudir de tots els avantatges d’aquest compte nòmina.

Compte nòmina amb zero comissions

El Compte Expansió no té comissions. Ni d'administració, ni de manteniment, ni sobre transferències en euros, tant nacionals com a països de l’EEE, ni sobre ingressos de xecs en euros domiciliats en una entitat financera espanyola.
Rendibilitat 0 % TAE

Compte nòmina amb targetes gratis

Reintegraments gratis als caixers de Banc Sabadell

Devolució de l’1% dels rebuts domiciliats i del 2% en carburants

Abonament de la pensió el dia 25 de cada mes

Operi de manera gratuïta amb la nostra banca a distància

Serveis digitals

Instant Money. Trau efectiu d’un caixer amb el teu mòbil. Pots enviar diners a través del teu servei de banca a distància. El destinatari rebrà un SMS amb el codi que li permetrà recollir els diners, sense targeta, en qualsevol dels nostres caixers.

Cita Prèvia. Programa una reunió amb el teu gestor personal via web. Accedeix al servei en línia de Cita Prèvia i troba el millor moment per a tu, no per a nosaltres.

Identificació amb empremta. Accedeix fàcilment al teu servei de banca a distància d’una manera més ràpi¬da i segura, sense haver de recordar cap codi ni contrasenya. Utilitzant, senzillament, el sensor d’empremtes digital del teu telèfon intel·ligent o la teua tauleta (només dis¬positius compatibles).

Oferta vàlida, a partir del 26 de setembre de 2016, per la domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros (excepte menors de 26 anys). Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

Si vostè té entre 18 i 25 anys, es pot beneficiar de tots els avantatges del compte sense necessitat d’ingressar la nòmina o els ingressos periòdics. Com fer-ho .Us presentem:
Compte Expansió de Banc Sabadell

Vol compartir aquest vídeo?Altres productes que poden ser del seu interès