Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda
L'ajudem?
  • Consulti el nostre assistent virtual.
  • Truqui al número
    902 107 548

  • Atenció en línia - Xat
  • Visiti una de
    nostres oficines

Compte Expansió amb avantatges Premium

Compte nòmina sense comissions per a clients de Banca Personal

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Perquè quan és personal, l'important deixa de ser la banca. Només es tracta de vostè.El Compte Expansió és un compte nòmina sense comissions, sense despeses i sense contracte de permanència.

Aquesta és la nostra manera de començar amb vostè una relació duradora i de gestionar els seus diners amb la màxima exigència i eficàcia.

Només li demanarem que mantingui amb nosaltres un saldo mitjà superior a 75.000 euros en productes d'estalvi.

O si ho prefereix, també el pot contractar domiciliant la nòmina, la pensió o un ingrés periòdic (superior a 3.500 euros) per començar a gaudir de tots els avantatges d'aquest compte nòmina.
.

Compte nòmina amb zero comissions

El Compte Expansió no té comissions. Ni d'administració, ni de manteniment, ni sobre transferències en euros, tant nacionals com a països de l’EEE, ni sobre ingressos de xecs en euros domiciliats en una entitat financera espanyola.
Rendibilitat 0 % TAE

Reintegraments gratis en caixers de Banc Sabadell

Reintegraments a dèbit gratis als caixers de Banc Sabadell per a qualsevol import.
I també a tots els caixers nacionals per a disposicions a dèbit d’import igual o superior a 60 euros.


Devolució del 1% dels rebuts domiciliats i del 2% en carburants

El teu banc amb tu, tots els serveis de banca a distància inclosos

Avantatges Premium

I el nostre compromís de servei i atenció personalitzada

Oferta vàlida, a partir del 26 de setembre de 2016, per la domiciliació d'una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.500 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular) o si es manté un patrimoni global a l'entitat superior a 75.000 euros, calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida/estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons.

1. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada vindran determinats i estaran condicionats als criteris de risc del banc i es revisaran anualment.