Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Indicador de risc aplicable a tots els comptes corrents.

L'ajudem?
  • Consulti el nostre assistent virtual.
  • Truqui al número
    902 107 548

  • Atenció en línia - Xat

Compte Expansió amb avantatges Premium

Compte nòmina sense comissions per a clients de Banca Personal

Perquè quan és personal, l'important deixa de ser la banca. Només es tracta de vostè.El Compte Expansió és un compte nòmina sense comissions, sense despeses i sense contracte de permanència.

Aquesta és la nostra manera de començar amb vostè una relació duradora i de gestionar els seus diners amb la màxima exigència i eficàcia.

Només li demanarem que mantingui amb nosaltres un saldo mitjà superior a 75.000 euros en productes d'estalvi.

O si ho prefereix, també el pot contractar domiciliant la nòmina, la pensió o un ingrés periòdic (superior a 3.500 euros) per començar a gaudir de tots els avantatges d'aquest compte nòmina.
.

Compte nòmina amb zero comissions

El Compte Expansió no té comissions. Ni d'administració, ni de manteniment, ni sobre transferències en euros, tant nacionals com a països de l’EEE, ni sobre ingressos de xecs en euros domiciliats en una entitat financera espanyola.
Rendibilitat 0 % TAE

Reintegraments gratis en caixers de Banc Sabadell

Reintegraments a dèbit gratis als caixers de Banc Sabadell per a qualsevol import.
I també a tots els caixers nacionals per a disposicions a dèbit d’import igual o superior a 60 euros.


Devolució del 1% dels rebuts domiciliats i del 2% en carburants

El seu banc amb vostè, tots els serveis de banca a distància inclosos

Avantatges Premium

I el nostre compromís de servei i atenció personalitzada

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 06/04/2018 fins al 31/12/2018, per la domiciliació d'una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.500 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular) o si es manté un patrimoni global a l'entitat superior a 75.000 euros, calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida/estalvi, fons d'inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons.