Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Indicador de risc aplicable a tots els comptes corrents.

L'ajudem?
 • Truqui al número
  963 085 000

Compte Sabadell

Amb el Compte Sabadell Plus et donem més pels teus estalvis. Descobreix tots els avantatges del nostre compte corrent remunerat.

Sense comissions
d’administració i manteniment.
Targeta gratuïta de dèbit i crèdit OR

 

Sense comissions d’emissió ni manteniment

A qui va dirigit aquest compte?

 • El Compte Expansió Plus és adequat per a persones que volen tenir un compte remunerat, amb accés als principals serveis i productes per atendre els pagaments i les despeses que requereixen en el seu dia a dia i, a més, poder fer realitat els seus projectes a curt termini.

Zero comissions

 • D’administració i de manteniment del compte.
 • Per les transferències en euros que facis tant nacionals com a països de l’EEE (no immediates).
 • Per la negociació i la compensació de xecs en euros, domiciliats en una entitat de crèdit financera espanyola.
Consultar document informatiu de les comissions

Retirades en efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers*

Per a disposicions a dèbit d’un import igual osuperior a 60 euros.

En els caixers de Banc Sabadell les disposicions adèbit són gratis per a qualsevol import.

*En caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) i en els del grup Banc Sabadell.

Servei d’alertes, mitjançant SMS o correu electrònic, gratuït

T’avisem de l’abonament de la nòmina o la pensió, dels càrrecs en les targetes, t’enviem alertes de seguretat, t’informem sobre la devolució d’Hisenda i, a més a més, podràs seleccionar totes les alertes addicionals que vulguis.

Targetes gratuïtes*

 • Targeta MasterCard Or.
 • Targeta de dèbit BS Card MasterCard Or.
 • Targeta Repsol Máxima, amb un 2% de descompte en carburant en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa i Petronor.


*Comissió d'emissió i manteniment.

Amb un servei exigent i eficaç

 • Gestionem gratuïtament el canvi de domiciliació dels rebuts.

Remuneració en compte1

Remuneració del compte. El Compte Expansió Plus et remunera els primers 10.000 euros que tinguis al compte si es compleixen aquestes dues condicions:

. Haver fet com a mínim 1 compra amb la targeta de crèdit associada al teu Compte Expansió Plus el mes anterior al mes a remunerar.

. Tenir a Banc Sabadell un saldo mitjà mensual superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de: dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions (excepte d’empresa), plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus ni en cap altre compte a la vista en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el que es prengui proporcionalment per a cada cotitular. La liquidació del compte és mensual i es calcula a partir del saldo diari del compte. És important que sàpigues que no es remuneren els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus o si no compleixes les condicions descrites anteriorment.

Exemples de TAE en diferents escenaris:
Si compleixes els requisits per accedir a la retribució.

Primer any (els supòsits tenen en compte el tipus d’interès per a cada tram i que el saldo mitjà diari es manté constant durant un any complet des de l’alta del compte):
. Si el saldo en compte és de 10.000 euros diaris: 2,919% TIN, 2,7389% TAE.
. Si el saldo en compte és de 15.000 euros diaris: 2,919% TIN, 1,8191% TAE (saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros, resta de saldo 0% TIN).
Data de contractació: 30/06/2021, data primer pagament d’interessos: 31/08/2021, data fi primer any: 30/06/2022. Interessos liquidats primer any: 270,82 euros.

Resta d’anys (els supòsits tenen en compte el tipus d’interès per a cada tram i que el saldo mitjà diari es manté constant durant un any complet):
. Si el saldo en compte és de 10.000 euros diaris: 2,919% TIN, 3,0001% TAE.
. Si el saldo en compte és de 15.000 euros diaris: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros, resta de saldo 0% TIN).
Data inici segon any: 30/06/2022; data primer pagament d’interessos: 31/07/2022; data fi segon any: 30/06/2023. Interessos liquidats en l’any: 295,96 euros.

1. Si no compleixes els requisits per accedir la retribució.

Rendibilitat del compte: 0% TAE, calculada per a un supòsit en el qual es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 3.000 euros, aplicant un tipus d’interès del 0% TIN i la comissió d’administració i manteniment del compte de 0 euros/any.

Servei de banca a distància

Podràs portar a terme totes les operacions que necessitis i consultar tots els moviments del teu compte quan vulguis i des d’on vulguis, tant des de l’app Banc Sabadell com a través de BS Online.

Sabadell eBorsa

El servei en línia per a la gestió directa de la teva cartera de valors, amb el qual podràs fer totes les teves operacions nacionals i internacionals com i on vulguis, d’una manera àgil i senzilla. I, a més a més, amb una de les tarifes més competitives del mercat.

Opcionalment, podràs comptar, a través del perfil eBorsa de BS Markets, amb una sèrie d’eines dissenyades per donar-te suport en la presa de decisions (anàlisi fonamental i tècnica del mercat, informes de mercat, reporting constant i personalitzat, etc.).

Serveis associats a les targetes

Dèbit Or:

 • Assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 120.000 euros.
 • Assegurança d’accidents quotidiana fins a 6.000 euros.
 • Protecció contra el frau i responsabilitat “zero” amb el servei BS Protecció Targetes.

Crèdit Or:

 • Assegurança d’assistència personal en viatge.
 • Assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 600.000 euros.
 • Assegurança d’accidents quotidiana fins a 6.000 euros.
 • Assegurança d’assistència en viatge per al seu vehicle.
 • Protecció contra el frau i responsabilitat “zero” amb el servei BS Protecció Targetes.
 • Reposició de targeta en 24 hores i desemborsament d’efectiu d’urgència.
 • Possibilitat d’ajornament de pagaments i de fraccionament d’operacions.

Línia Expansió

Uns diners extres de fins a 5.000 euros2 que podràs fer servir totalment o parcialment, de manera immediata, sense paperassa i sense comissions d’obertura ni estudi, mitjançant el teu servei de banca a distància.

2. La contractació d’una Línia Expansió requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Pots consultar les condicions generals del contracte a http://bancsabadell.com/lineaexpansion. L’activació de la Línia Expansió requereix l’acceptació de les condicions contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del compte, en cas que n’hi hagi més d’un. El límit de crèdit inicial és comú independentment del nombre de titulars del compte, revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions específiques de la Línia Expansió, i en poden disposar de manera indistinta i solidària. El límit mensual va des de 2.000 euros fins a 5.000 euros i els terminis de devolució de la disposició poden ser de 3, 6, 9, 12, 18 i 24 mesos. TIN: 17,88%. TAE: 19,42%. Comissió d’obertura del 0,00%. Comissió d’estudi del 0,00%. Comissió de cancel·lació anticipada del 0,00%.

Exemple per a una Línia Expansió de 2.000 euros i a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 euros i una última quota de 183,19 euros. Import total carregat: 2.198,94 euros. Import interessos: 198,94 euros. Cost total del crèdit: 198,94 euros. TAE: 19,42%.

Exemple per a una Línia Expansió de 5.000 euros i a retornar en 12 mesos: 11 quotes de 458,12 euros i una última quota de 458,04 euros. Import total carregat: 5.497,36 euros. Import interessos: 497,36 euros. Cost total del crèdit: 497,36 euros. TAE: 19,42%.


Per al càlcul de la quota a pagar s’utilitza el sistema d’amortització francès, que es caracteritza perquè és un sistema de quotes constants.Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d’aquesta oferta es coneix cap circumstància del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió. Oferta vàlida fins al 30/06/2022.

Què necessites per contractar un Compte Expansió Plus?

 • Tenir-hi domiciliada una nòmina, una pensió o un ingrés regular mensual d’un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
 • També es requereix haver-hi domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.