Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 383 666
  • Atenció en línia - Xat
  • @BancoSabadell


Compte Expansió PRO

Gaudeixi d’un compte sense comissions pel fet de domiciliar la nòmina, la pensió o els ingressos periòdics

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

 
Treballem en PRO de vostè .Beneficiï’s de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals col•legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 

El Compte Expansió de Banc Sabadell  és un compte nòmina sense comissions, sense despeses i sense contracte de permanència.

Aquesta és la nostra manera de començar amb vostè una relació duradora i de gestionar els seus diners amb la màxima exigència i eficàcia.

Només li demanem que domiciliï la nòmina, la pensió o un ingrés periòdic (superior a 700 euros) per començar a gaudir de tots els avantatges d’aquest compte nòmina.

Promoció

Li abonem el 10% de la seva quota professional*.* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. Només per a determinats col·lectius. Consultar si el seu col·lectiu esta adherit a aquesta promoció, a qualsevol oficina de Banc Sabadell. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.

Compte nòmina amb zero comissions

El Compte Expansió no té comissions. Ni d'administració, ni de manteniment, ni sobre transferències en euros, tant nacionals com a països de l’EEE, ni sobre ingressos de xecs en euros domiciliats en una entitat financera espanyola.
Rendibilitat 0 % TAE

Compte nòmina amb targetes gratis

Reintegraments gratis als caixers de Banc Sabadell

Devolució de l’1% dels rebuts domiciliats i del 2% en carburants

Abonament de la pensió el dia 25 de cada mes

Operi de manera gratuïta amb la nostra banca a distància

Serveis digitals

Instant Money. Trau efectiu d’un caixer amb el teu mòbil. Pots enviar diners a través del teu servei de banca a distància. El destinatari rebrà un SMS amb el codi que li permetrà recollir els diners, sense targeta, en qualsevol dels nostres caixers.

Cita Prèvia. Programa una reunió amb el teu gestor personal via web. Accedeix al servei en línia de Cita Prèvia i troba el millor moment per a tu, no per a nosaltres.

Identificació amb empremta. Accedeix fàcilment al teu servei de banca a distància d’una manera més ràpi¬da i segura, sense haver de recordar cap codi ni contrasenya. Utilitzant, senzillament, el sensor d’empremtes digital del teu telèfon intel·ligent o la teua tauleta (només dis¬positius compatibles).

Oferta vàlida, a partir del 26 de setembre de 2016