Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 900 500 170
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Compte Expansió Negocis PRO / Compte Expansió Negocis Plus PRO

Una completa oferta a la seva mida

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

 
Treballem en PRO de vostè .Beneficiï’s de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals col•legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 
 

_________________________________________________________________________


Promoció

Li abonem el 10% de la seva quota d’associat/col·legiat, fins a un màxim de 50 euros per compte.**Abonem el 10% de la quota professional, amb un màxim de 50 euros per compte, per a quotes domiciliades en un compte de la gamma Expansió, per a nous clients de captació. La bonificació es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el mes següent als 12 primers mesos.

Només per a determinats col·lectius. Consulteu si el vostre col·lectiu està adherit a aquesta promoció, en qualsevol oficina de Banc Sabadell.

__________________________________________________________________________

El Compte Expansió Negocis Plus i el Compte Expansió Negocis són uns comptes pensats per tal que els autònoms, els comerços i les petites empreses es facin grans.

Avantatges

Gaudeixi de tots els avantatges que li ofereix el
Compte Expansió Negocis Plus.

Sol·licitar cita

Condicions especials en TPV

Triï la solució de pagament que s'adapti més bé al seu negoci:

Opció 1:

 • 0,30 % de comissió per operació.
 • 0 euros de comissió per manteniment.(1)

Opció 2:
Tarifa plana. Cada mes pagarà la mateixa quota, sempre que no excedeixi la facturació anual establerta.(2)

 

Servei Kelvin Retail gratuït

I amb el seu TPV Banc Sabadell, comptarà amb un servei periòdic d'informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector, per ajudar-lo en la presa de decisions.

Vídeo explicatiu

Bonificació de fins a 20 euros/mes

Si domicilia conjuntament l'emissió de nòmines i assegurances socials, podrà obtenir una bonificació de l'1%, amb un màxim de 20 euros bruts/mes.

Avantatges en la contractació d'assegurances(3)

Descompte permanent del 30 % sobre la prima de Protecció Comerços i Oficines i del 20% sobre la prima de Protecció Empreses.

0 comissions  
 • D'administració i de manteniment del compte.
 • Per les transferències nacionals i a països de l'EEE que faci en euros via BS Online.
 • Per l'ingrés de xecs i pagarés en euros domiciliats en entitats financeres a Espanya.
 • Rendibilitat 0% TAE.
Targetes gratis  
Una targeta de dèbit i una altra de crèdit gratuïtes per titular i autoritzat del compte.(4)
Assessoria en e-commerce  
Comptarà amb el suport d'experts en e-commerce que sempre l'oferiran la solució més adequada al seu negoci.
Finançament preferent  
Tindrà preferència per trobar el finançament que el seu negoci necessita i condicions especials en pòlisses de crèdit. I, a més a més, accés a les línies ICO per a empreses i autònoms.
BS Online i app Banc Sabadell gratuït  
Per tal que pugui portar a terme còmodament qualsevol operació o consulta, quan i on calgui.
Servei d'assistència jurídica telefònica i portal web exclusiu gratuïts  
Li proporcionem assistència jurídica telefònica sobre qualsevol tema relacionat amb la seva activitat professional, les 24 hores del dia, i un portal web en què trobarà ofertes per al seu negoci o d'ús personal amb accés des de BS Online(5).
Menor cost per la gestió de cobrament de rebuts (SEPA-CORE)  
Per la presentació del rebut, només 0,60 euros.
Reintegraments gratis en una àmplia xarxa de caixers(6)  
Per a disposicions a dèbit d'un import igual o superior a 60 euros. En els caixers de Banc Sabadell, les disposicions a dèbit són gratis per a qualsevol import.
Oferta financera preferent per als seus empleats  
També li oferim uns avantatges preferents i exclusius per als seus empleats. Consulti el seu gestor.

Requisits

Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis Plus es mantindran mentre es compleixin elsrequisits establerts en el contracte:

 • Tenir en els 3 últims mesos uns ingressos mínims de 10.000 euros (se n'exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en elgrup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
 • I complir mensualment, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d'emissió de nòmina, un càrrec en concepted'assegurances socials, un càrrec en concepte d'impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts.
 • Si vostè és un comerç(7), també és un requisit obligatori tenir el TPV amb nosaltres.

 

 

Vull que m'ho expliquin tot en persona.
 

 
Rebrà orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució a les seves necessitats.

 

 

1. Si la tarifa elegida és la comissió sobre venda (Tasa de descompte), es cobrarà una quota mensual de 9€/mes en el cas de TPVs inoperants (menys de 20 operacions/mes o facturació inferior a 4.000€/mes). Tant el primer TPV com els addicionals són gratuïts.
2. L'excés de facturació es cobrarà a l'1,10 %. Inclou un sol TPV gratuït per comerç. Els TPV addicionals tindran una quota de manteniment de 3 euros al mes. Oferta per a tot tipus de comerços, excepte el TPV Virtual.
3. Protecció Comerços i Oficines és l'assegurança denominada Zurich Negocis i Protecció Empreses és l'assegurança denominada Zurich Pimes, ambdues de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E-0189. Aquestes assegurances estan subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa i tenen Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web http://www.bancsabadell.com/bsmediacion.
4. Vàlid per a una targeta de dèbit i una de crèdit per titular en cas de persona física i per autoritzat en cas que el titular sigui una persona jurídica.
5. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES, S.L.U. és l'entitat encarregada del servei d'orientació jurídica telefònica i PEOPLE VALUE, S.L. és l'entitat encarregada del servei de descomptes i beneficis. Els serveis esmentats seran prestats d'acord amb les condicions que aquestes entitats tinguin establertes en cada moment, sense cap intervenció ni responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A. El banc és aliè a qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes al fet que es mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats indicades. El servei d'orientació jurídica telefònica no inclourà les qüestions o possibles incidències de l'activitat del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades.
6. En els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.
7. Seran comerços aquells que apareguin al llistat de CNAEs del següent link https://www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus