Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Indicador de risc aplicable al Compte Sabadell Negocis PRO i al Compte Sabadell Negocis Plus PRO.

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 900 500 170
 • @Sabadell_Help


Compte Sabadell Negocis PRO / Compte Sabadell Negocis Plus PRO

Una completa oferta a la seva mida

 
Treballem en PRO de vostè .Beneficiï's de les solucions financeres d'un banc que treballa en PRO dels professionals col•legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 
 

_________________________________________________________________________


Promoció

Li abonem el 10% de la seva quota d'associat/col·legiat, fins a un màxim de 50 euros per compte.**Abonem el 10% de la quota professional, amb un màxim de 50 euros per compte, per a quotes domiciliades en un compte de la gamma Sabadell, per a nous clients de captació. La bonificació es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes el de l'obertura del compte). El pagament es fa en el compte el mes següent als 12 primers mesos.

Només per a determinats col·lectius. Consulteu si el vostre col·lectiu està adherit a aquesta promoció, en qualsevol oficina de Banc Sabadell o trucant al telèfon 900 500 170.

Promoció vàlida fins el 31/12/2023.

__________________________________________________________________________

Promoció

Condicions exclusives per a nous clients1

Compte Sabadell Negocis PRO SENSE requisits durant 6 mesos
TPV SENSE comissions durant 6 mesos
SENSE comissió de manteniment els 6 primer mesos
Pòlissa de crèdit SENSE interessos (TIN 0% - TAE des de 3,08% fins a 5,25%)

El Compte Sabadell Negocis Plus PRO i el Compte Sabadell Negocis PRO són uns comptes pensats per tal que els autònoms, els comerços i les petites empreses es facin grans.

Avantatges

Gaudeixi de tots els avantatges que li ofereix el
Compte Sabadell Negocis Plus PRO.

Sol·licitar cita

Condicions especials en TPV(1)

Triï la solució de pagament que s'adapti més bé al seu negoci:

Opció 1:

 • 0,40 % de comissió per operació.
 • 0 euros de comissió per manteniment durant els 6 primers mesos.

Opció 2:
Tarifa plana. Cada mes pagarà la mateixa quota, sempre que no excedeixi la facturació anual establerta.
0 comissions  
 • D'administració i de manteniment del compte.
 • Per les transferències nacionals i a països de l'EEE que faci en euros via BS Online.
 • Per la negociació i la compensació de xecs i pagarés en euros domiciliats en entitats financeres a Espanya.
 • Rendibilitat 0% TAE.
Targetes gratuïtes  
Una targeta de dèbit i una altra de crèdit gratuïtes
per titular o autoritzat del compte, sense comissió d'emissió ni manteniment.(2)
Assessoria en e-commerce  
Comptarà amb el suport d'experts en e-commerce que sempre l'oferiran la solució més adequada al seu negoci.
Finançament preferent  
Tindrà preferència per trobar el finançament que el seu negoci necessita i condicions especials en pòlisses de crèdit. I, a més a més, accés a les línies ICO per a empreses i autònoms.
BS Online i app Banc Sabadell gratuït  
Per tal que pugui portar a terme còmodament qualsevol operació o consulta, quan i on calgui.
Servei d'assistència jurídica telefònica i portal web gratuïts  
Li proporcionem assistència jurídica telefònica sobre qualsevol tema relacionat amb la seva activitat professional, les 24 hores del dia, i un portal web en què trobarà ofertes per al seu negoci o d'ús personal amb accés des de BS Online(3).
Menor cost per la gestió de cobrament de rebuts (SEPA-CORE)  
Per la presentació del rebut, només 0,90 € + IVA.
Retirades en efectiu gratis en una àmplia xarxa de caixers(4)  
Per a disposicions a dèbit d'un import igual o superior a 60 €. En els caixers de Banc Sabadell, les disposicions a dèbit són gratis per a qualsevol import.
Oferta financera preferent per als seus empleats  
També li oferim uns avantatges preferents i exclusius per als seus empleats. Consulti el seu gestor.

 

 

Vull que m'ho expliquin tot en persona.
 

 
Rebrà orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució a les seves necessitats.

 

 

(1) Oferta vàlida fins al 31/12/2022 exclusiva per a nous clients de Banc Sabadell donats d'alta a l'entitat entre l'01/01/2022 i el 31/12/2022.

• Compte Sabadell Negocis Plus PRO sense requisits durant els primers 6 mesos de contractació del Compte Sabadell Negocis no serà aplicable el requisit establert en el contracte. A partir del setè mes, hi ha d'haver un ingrés mínim de 3.000 euros mensuals. Aquest requisit és de compliment mensual, i, si no es compleix durant dos mesos consecutius, automàticament el Compte Sabadell Negocis PRO passarà a ser un Compte Relació. Se n'exclouen els ingressos provinents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

• TPV sense comissions durant els primers 6 mesos de contractació; fins al setè mes no serà aplicable cap comissió per operació ni quota de manteniment. S'exclouen d'aquesta promoció les targetes JCB, CUP i MasterCard B2B pertanyents al programa GWTTP, així com transaccions efectuades amb sistemes de pagament Alipay. Oferta no aplicable a cadenes comercials i comerços amb una facturació anual superior a 120.000 euros. Passats els primers 6 mesos s'aplicarà directament el percentatge per comissió de 0,40% per a totes les targetes nacionals, així com les de particulars europees, i s'aplicarà un mínim de 0,07 euros de comissió per operació. Les targetes de fora d'Europa, JCB, CUP, i d'empresa europees tenen una comissió del 1,80 % + 0,39 euros, amb un mínim de comissió per operació de 0,46 euros. Les targetes MasterCard B2B pertanyents al programa GWTTP tenen una comissió per operació del 2,95%. Tarifa no aplicable a TPV virtual; cal consultar-ne les condicions específiques.

La tarifa plana segons la facturació s'haurà de demanar a les oficines de Banc Sabadell un cop transcorreguts els primers 6 mesos de la promoció. L'excés de facturació es cobrarà a l'1,10%. Preveu un sol TPV gratuït per comerç. Els TPV addicionals tindran una quota de manteniment de 3 euros al mes. Aquesta tarifa plana no es pot oferir per al TPV virtual; cal consultar-ne les condicions específiques.

• Pòlissa de crèdit al 0,00% TIN, comissió d'obertura del 3% (mínim 150 euros), comissió d'estudi del 0,00% i comissió de no disposició del 0,00%.

Exemple de càlcul de la TAE: TAE 3,08% per a un import total de crèdit formalitzat l’1/08/2021 de 30.000 euros a tornar en 1 any a un tipus d'interès fix del 0% nominal. El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 3,00%. Capital per tornar al venciment (01/08/2021): 30.000 euros.

* Exemple de càlcul de la TAE: TAE 5,25% per a un import total de crèdit formalitzat l’1/08/2021 de 3.000 euros a tornar en 1 any a un tipus d'interès fix del 0% nominal. El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 3,00% (mínim 150 euros). Capital per tornar al venciment (01/08/2021): 3.000 euros. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

(2) Vàlid per a una targeta de dèbit i una de crèdit per titular en cas de persona física i per autoritzat en cas que el titular sigui una persona jurídica.

(3) CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. és l'entitat encarregada del servei d'orientació jurídica telefònica i PEOPLE VALUE, S.L. és l'entitat encarregada del servei de descomptes i beneficis. Els serveis esmentats es prestaran d'acord amb les condicions que aquestes entitats tinguin establertes en cada moment, sense cap intervenció ni cap responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A. El banc és aliè a qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes al fet que es mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats indicades. El servei d'orientació jurídica telefònica no comprendrà les qüestions o les possibles incidències de l'activitat del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades.

(4) En caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.