Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Li pot interessar...

Compromís Empreses

Compte Expansió Empreses

El compte per a empreses creat pel banc de les millors empreses.

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Cuenta Expansión Empresa

Estem en el moment de les millors empreses i ara la visió ha de ser creixement, ha de ser desenvolupament, ha de ser oportunitat.

 • Software gratuït de gestió de tresoreria
 • Zero comissions d'administració i manteniment
 • Operativa internacional gratuïta durant els 3 primers mesos
 • Accés al programa Exportar per Créixer i descomptes en la contractació d'assegurances especialitzades


Software gratuït de gestió de tresoreria

Zero comissions d’administració i manteniment

Operativa internacional gratüita durant els 3 primers mesos

Finançament preferent

Més avantatges exclusius del Compte Expansió Empreses


Canviem la visió. Reuneixi’s amb un dels nostres gestors especialitzats i prenguem les decisions.

Les excel•lents condicions esmentades del Compte Expansió Empreses es mantindran sempre que el client canalitzi a través d’aquest compte, com a mínim, anualment, el 10% de la seva operativa (entesa com la seva xifra de facturació anual).
(1)  Domiciliats en entitats de crèdit espanyoles.
(2)  3 Targetes de Dèbit BS Card MasterCard Business i 3 Targetes de Crèdit MasterCard Empresa Or Representació o Corporate Or Representació gratuïtes per compte.
(3)  Per nous clients. Queda exclosa l’operativa vinculada a riscos.
(4)  Protecció Comerços i Oficines és l’assegurança denominada Zurich Negocis i Protecció Empreses és l’assegurança denominadaZurich Pimes, ambdues de Zurich Insurance plc, sucursal a Espanya, amb NIF W-0072130H i domicili social a la Via Augusta, 200,de Barcelona. Aquestes assegurances estan subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa i tenen BanSabadellMediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. com a intermediari, amb NIF A-03424223 i domicili al’av. Diagonal, 407 bis, de Barcelona. Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre AdministratiuEspecial de Mediadors d’Assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. 0V-0004. Téconcertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 demediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les que BanSabadell Mediación hacelebrat un contracte d’agència d’assegurances a la web http://www.bancsabadell.com/bsmediacion.
Altres productes que poden ser del seu interès