Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compra d'opció

Compra d'opció

El comprador d'una opció, a canvi del pagament d'una prima, s'assegura davant del moviment dels tipus d'interès més enllà d'un nivell determinat (preu d'exercici).

Li serà útil si la seva empresa té:

 • Un finançament (préstec, hipoteca, lísing, facilitat de crèdit, etc.)
 • Una inversió vinculada a tipus d'interès

1. Finançament


Si la seva empresa té un finançament (préstec, hipoteca, lísing, facilitat de crèdit, etc.), mitjançant la compra d'un cap de tipus d'interès pot limitar el seu cost per tot o part del termini del mateix, a canvi del pagament d'una prima.

Al venciment de cada període:

 • Rep el tipus variable estipulat (EURÍBOR 3 mesos, per exemple)
 • Paga un tipus d'acord amb l'estratègia:
  • si tipus variable < cap: tipus variable
  • si cap < tipus variable: cap

Gráfico

El cap liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del cap per al client consisteix a neutralitzar els pagaments variables del seu finançament (en cas que excedeixin el tipus cap) per convertir-los en fixos.

2. Inversió


Si la seva empresa té una inversió vinculada als tipus d'interès, mitjançant la compra d'un floor de tipus d'interès pot assegurar-se un nivell mínim d'ingressos per tot o part del termini de la mateixa, a canvi del pagament d'una prima.

Al venciment de cada període, el client:

 • Paga el tipus variable estipulat (EURÍBOR 3 mesos, per exemple)
  • Rep un tipus d'acord amb l'estratègia:
   si tipus variable < floor: floor
  • si floor < tipus variable: tipus variable

Gráfico

El floor liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del floor per al client consisteix a neutralitzar els cobraments variables de la seva inversió (en cas que excedeixin el tipus floor) per convertir-los en fixos. • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic