Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Comerç Exterior

Crèdit documentari: aspectes bàsics de la seva operativa

Crèdit documentari

El crèdit documentari és un mitjà de pagament que ofereix un nivell més elevat de seguretat a les vendes internacionals perquè s’assegura a l’exportador el cobrament de la seva operació.

L’operativa bàsica és la següent: el crèdit documentari és una ordre que l’importador dóna a la seva entitat bancària perquè pagui l’operació en el moment en què el banc exportador presenta la documentació acreditativa que la mercaderia s’ha enviat segons els acords pactats prèviament.

El banc de l’importador pagarà si la documentació està conforme, amb independència que en aquell moment l’importador tingui diners disponibles o no. En definitiva, el banc de l’importador garanteix l’operació basant-se en unes condicions.

Això obliga que la documentació ha de ser molt precisa i ha d’incloure tots els documents especificats en el crèdit documentari. No hi pot haver cap tipus d’error, ni de fons ni de forma. Qualsevol error pot comportar que el banc emissor no procedeixi al pagament, tot esperant que els errors siguin solucionats.

El procediment comença quan l’importador instrueix la seva entitat bancària per obrir un crèdit documentari i es comunica a l’exportador, en aquest punt s’indica la documentació que s’ha de transmetre.

L’exportador envia la mercaderia a la destinació convinguda i paral·lelament envia la documentació corresponent al banc importador, que s’assegura que tot està conforme i procedeix al pagament.

Hi ha els tipus següents tipus de crèdits documentaris:

 • Revocable: és el crèdit documentari que després de la seva emissió i abans d’haver fet el pagament es pot anul·lar de manera unilateral. La seguretat és molt reduïda.
 • Irrevocable: és el crèdit documentari que no es pot cancel·lar. Garanteix a l’exportador que si la documentació presentada és correcta cobrarà la seva venda.
 • Confirmat: un tercer banc (normalment entitat bancària internacional de primer nivell) garanteix el compliment del pagament si el banc importador no ho fa.
 • A la vista o a termini: a la vista, el pagament és al comptat, al moment de presentar la documentació el banc de l’importador procedeix al pagament; a termini, el pagament de l’operació és ajornat, una vegada entregada la documentació s’ha d’esperar un termini determinat per rebre l’import de la venda.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic