Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació
Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Com maximitzar el seu estalvi fiscal amb els plans de pensions o de previsió

Desgravar mentre s’estalvia.

Tant els plans de pensions com de previsió assegurats permeten desgravar en la declaració de la renda rebaixant la base imposable general de l’IRPF. Estalvi fiscal de fins al 45%. Les aportacions a aquests plans redueixen la base imposable de manera directa, amb els límits següents:

 • Límit anual d’aportació:
  Límit d’aportació anual: 8.000 euros.(1)
 • Límit anual de reducció:
  El menor entre l’aportació i el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques.

L’aportació al pla de pensions redueix l’import de la quota íntegra en la declaració de l’IRPF, cosa que es tradueix en un estalvi d’impostos, tal com es pot comprovar en l’exemple següent.

Exemple comparatiu d’estalvi fiscal amb pla de pensions o sense:

 2017   Amb pla
de pensions
  Sense pla
de pensions
Rendiment del treball   33.000 €   33.000 €
Despeses deduïbles del treball   -2.000 €   -2.000 €
Rendiment net del treball   31.000 €   31.000 €
Base imposable general   31.000 €   31.000 €
Aportació a plans de pensions   -2.500 €   0 €
Base liquidable general   28.500 €   31.000 €
Mínim personal i familiar   5.550 €   5.550 €
Quota íntegra general   6.411 €   5.661 €
Estalvi fiscal   750 €    

(1) El límit anual d’aportació és conjunt per a plans de pensions individuals, plans de previsió assegurats, plans de pensions d’empreses i mutualitats de previsió social.

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. Posat cas de contradicció entre la informació inclosa aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.

 

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Com maximitzar el seu estalvi fiscal amb els plans de pensions o de previsió
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...