Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació
Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Estalvi fiscal

Estalvia en la teva declaració de la renda. Contracta el teu pla de pensions o pla de previsió!

Plans de Pensions
Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7
Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada a partir de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantingui inalterable, i pot variar al llarg del temps.

Pot consultar l'indicador corresponent a cadascun dels plans aquí.
Indicadores riesgoEl cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fonts de pensions.
Indicadores riesgoEl valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
Plans de previsió assegurats
1/6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Indicadores riesgo El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Un dels avantatges principals de tenir un pla de pensions és que et garanteixes una desgravació en la base imposable de l’IRPF. Et pot suposar un avantatge fiscal de fins al 45% en la teva pròxima declaració de la renda.

Vegem, per exemple, aquests dos casos. Un és el cas de la Sílvia, que té un pla de pensions, i l’altre és el del Mario, que no en té cap. Fixa’t en la diferència que hi ha entre ells quant a estalvi fiscal!

2017 Silvia
amb un pla de pensions
Mario
no té un pla de pensions
Rendiment del treball 33.000 € 33.000 €
Despeses deduïbles treball -2.000 € -2.000 €
Rendiment net treball 31.000 € 31.000 €
Base imposable general 31.000 € 31.000 €
Aportació p. pensions -2.500 € 0 €
Base liquidable general 28.500 € 31.000 €
Mínim personal i familiar 5.550 € 5.550 €
Quota íntegra general 5.661 € 6.411 €
Estalvi fiscal 750 € 0 €

Has de tenir en compte, tanmateix, que les aportacions a aquests plans redueixen la base imposable de manera directa, però amb els límits següents:

 • Límit anual d’aportació: 8.000 Euros.(1)
 • Límit anual de reducció: El menor entre l’aportació i el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

Has vist tot el que pots estalviar amb un pla de pensions?

Contracta’n un per beneficiar-te al més aviat possible dels seus avantatges fiscals.

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Estalvi fiscal
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès