Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Collaret de tipus d'interès

Collaret de tipus d'interès

Un collar de tipus d'interès és una estratègia amb opcions per mitjà de la qual s'assegurarà uns límits en la fluctuació dels tipus d'interès.

Li serà útil si la seva empresa té:

 • Un finançament (préstec, hipoteca, lísing, facilitat de crèdit, etc.)
 • Una inversió vinculada a tipus d'interès

1. Finançament


Si la seva empresa té un finançament (préstec, hipoteca, lísing, facilitat de crèdit, etc.), mitjançant un collar de tipus d'interès pot limitar les fluctuacions dels tipus d'interès entre un tipus mínim (floor) i un màxim (cap) per tot o part del termini del mateix.

Al venciment de cada període:

 • Rep el tipus variable estipulat (EURÍBOR 3 mesos, per exemple)
 • Paga un tipus d'acord amb l'estratègia:
  • si tipus variable < floor: floor
  • si floor < tipus variable < cap: tipus variable
  • si Cap < tipus variable: cap

Gráfico1

El collar liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del collar per al client és neutralitzar els pagaments variables del seu finançament per convertir-los en fixos en cas que s'excedeixin els límits establerts (floor o cap).

2. Inversió


Si la seva empresa té una inversió vinculada als tipus d'interès, mitjançant un collar de tipus d'interès, pot limitar les fluctuacions dels tipus d'interès entre un tipus mínim (floor) i un màxim (cap) per tot o part del termini de la mateixa.

Al venciment de cada període:

 • Paga el tipus variable estipulat (EURÍBOR 3 mesos, per exemple)
 • Rep un tipus d'acord amb l'estratègia:
  • si tipus variable < floor: floor
  • si floor < tipus variable < cap: tipus variable
  • si cap < tipus variable: cap

Gráfico2


El collar liquida per diferències. L'efecte de les liquidacions del collar per al client és neutralitzar els cobraments variables de la seva inversió per convertir-los en fixos en cas que s'excedeixin els límits establerts (floor o cap).

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès