Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Cobraments i pagaments

SEPA. A partir del 01/02/2016 el format XML serà l’únic format vàlid per enviar fitxers de cobraments i pagaments SEPA

SEPA. Single Euro Payments Area

SEPA, a la recta final abans de l’1 de febrer de 2016.

La zona única de pagaments per a l’euro, comunament coneguda com a SEPA (Single Euro Payment Area), està constituïda per 33 països: els 28 de la Unió Europea més Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Mònaco i Suïssa.

La SEPA té un impacte molt positiu, atès que, a més d’homogeneïtzar els sistemes de pagament, simplificar-los i fer-los més ràpids i eficaços, obre noves possibilitats per expandir les activitats comercials de les empreses més enllà de les fronteres nacionals.

Des de l’1 de febrer de 2014, els clients que utilitzaven com a mitjà de pagament i cobrament els fitxers de transferències (N34) i rebuts domiciliats de serveis (N19) ja han migrat als nous instruments de transferències SEPA i de càrrecs directes SEPA (CORE/COR1), respectivament.

D’acord amb el Reglament CE 260/2012, l’1 de febrer de 2016 és la data límit per fer la migració dels avançaments de crèdits comercials (N58) i dels rebuts comercials tant físics com en suport magnètic (N32) al format de càrrecs directes SEPA en XML ISO20022. A partir d’aquesta data, el format XML ISO20022 serà l’únic format vàlid per enviar fitxers de cobraments i pagaments SEPA.

Actualment
Rebuts comercial físics, N32 i N58
Càrrecs directes SEPA CORE/COR1 (format TXT 19.14/19.15)
Càrrecs directes SEPA B2B (format TXT 19.44)
Transferències SEPA (format TXT 34.14)
 
A partir del 01.02.2016
Càrrecs directes SEPA CORE/COR1 (format XML ISO20022)
Càrrecs directes SEPA CORE/COR1 (format XML ISO20022)
Càrrecs directes SEPA B2B (format XML ISO20022)
Transferències SEPA (format XML ISO20022)

En conseqüència, a partir de l’1 de febrer de 2016 no s’acceptaran:

 • Remeses d’N58 d’avançament de crèdits comercials ni d’N32 de rebuts comercials (no afecta lletres o pagarés) ⇒ S’hauran de presentar en el format de càrrecs directes SEPA XML.
 • Rebuts domiciliats físics en format paper ⇒ Tots els rebuts i els càrrecs s’hauran de presentar en format electrònic.
 • Càrrecs no domiciliats ⇒ No es podran admetre operacions sense domiciliació bancària. La domiciliació bancària, sempre mitjançant IBAN.
 • Fitxers de càrrecs directes SEPA (CORE/COR1/B2B) o transferències SEPA (SCT) en format TXT ⇒ Únic format vàlid XML ISO20022.

Cal tenir en compte que la utilització de formats SEPA XML a partir de l’1 de febrer de 2016 és una exigència europea d’obligat compliment, per tant, cada empresa ha establert el seu propi calendari de migració, amb l’objectiu de fer els canvis necessaris a la seva operativa transaccional abans de la data límit.

Tant si fa servir les seves pròpies aplicacions o els seus propis sistemes per generar els nous fitxers SEPA com si fa servir eines del Grup Sabadell per generar-los, l’ajudem a fer els últims passos. Consulti la nostra pàgina web sobre SEPA, hi trobarà informació sobre com pot validar i enviar els nous fitxers o com pot actualitzar les eines Banc Sabadell amb les versions compatibles SEPA.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic