Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Cobertura de risc de canvi

Elimini incerteses respecte a les quantitats a pagar o a cobrar a les operacions en moneda estrangera

Un dels components de risc de les operacions comercials d’exportació i/o importació és el tipus de canvi. És aconsellable estar cobert davant les possibles fluctuacions del mercat de divises.
Per aquest motiu, Banc Sabadell posa a la seva disposició diferents possibilitats per dur a terme una gestió acurada del risc de canvi.

 • Solucions
  Quines són les seves necessitats? Com el podem ajudar?
  Ha de fer un pagament en divisa en una data futura determinada i vol saber per endavant el seu contravalor en euros. Contractant una   Asseguança de canvi d'importació  li garantim un preu fix de compra, independentment de l’evolució de la cotització de la divisa contractada.
  Rebrà un cobrament en divisa en una data futura determinada i necessita saber quin serà el seu contravalor en euros Contractant una   Assegurança de canvi d'exportació li garantim un preu fix de venda de la divisa rebuda, independentment de l’evolució de la cotització de la divisa contractada.
  Ha de fer un o més pagaments (cobraments) en una determinada divisa entre dues dates conegudes i vol saber el tipus de canvi que s’hi aplicarà, i que aquest sigui el mateix per a cada pagament (cobrament). La   Cash Option  li permet contractar la compra (venda) de divises fins a l’import convingut a un mateix tipus de canvi, i efectuar una o diverses disposicions dins d’un període determinat.
  Voldria contractar un tipus fix de canvi per a una data determinada, però amb la possibilitat d’aprofitar les fluctuacions favorables en la cotització de la divisa contractada. El  Forward KO li permet millorar el tipus fix respecte a l’assegurança de canvi, però queda sense cobertura a partir d’un cert límit (o “barrera”).
  Vol obtenir un tipus fix de canvi amb la bonificació màxima, a canvi de deixar sense cobertura els escenaris desfavorables a partir de cert límit. Una  Opció sobre divisa és un dret a comprar o a vendre una divisa a un preu determinat, a canvi del pagament d’un preu inicial, anomenat prima.
  Vol adquirir únicament el dret a comprar o vendre a un preu determinat. Un  Túnel de divises li permet acotar la fluctuació del tipus de canvi, amb la qual cosa pot limitar les pèrdues en cas de moviments desfavorables i beneficiar-se dels moviments favorables fins als límits fixats per contracte.
  Vol establir uns límits de fluctuació al tipus de canvi, la qual cosa li permet beneficiar-se dels moviments favorables i limitar les pèrdues.  
  Altres instruments de cobertura:
  ¿Per què Banc Sabadell  ?
  • Podrà contractar i operar per BS Online.
  • Tenim la cobertura a la seva mida.
  • Demani el nostre assessorament especialitzat.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Píndoles per millorar
   Els nostres experts l'assessoren sobre temes clau per al seu negoci:

  Vídeos:
  "Com cobrir el risc de canvio de manera simple i efectiva"


Altres productes que poden ser del seu interès